USD/MMK Ask

  • نرخ فعلی:1381.3
  • بالاترین قیمت روز:1381.4
  • پایین ترین قیمت روز:1381.3
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.1
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,381.4
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۳:۳۴
  • نرخ روز گذشته:1,386.4
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.37%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:5.1

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,381.3 ریال3:34:40
1,381.4 ریال1:10:42
نظرات