دلار / کیات میانمار

  • سکه فروشان مجاز1358.5
  • بالاترین قیمت روز:1363.4
  • پایین ترین قیمت روز:1358.4
  • بیشترین مقدار نوسان روز:5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,363.4
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۳۱:۲۹
  • نرخ روز گذشته:1,359.2
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.7

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,358.5 ریال16:31:29
1,358.4 ریال15:49:25
1,363.4 ریال4:37:49
نظرات