شاخص یاب

دلار / کیات میانمار

  • نرخ فعلی:1617
  • بالاترین قیمت روز:1617.7
  • پایین ترین قیمت روز:1617
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.7
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,617.7
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۶:۱۰
  • نرخ روز گذشته:1,621.3
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.27%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:4.3

نمودار کندل استیک دلار / کیات میانمار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / کیات میانمار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,617 ریال15:36:10
1,617.7 ریال4:32:09
نظرات