شاخص یاب

دلار / دینار مقدونیه

  • نرخ فعلی:52.675
  • بالاترین قیمت روز:52.739
  • پایین ترین قیمت روز:52.645
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.05
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.06%
  • نرخ بازگشایی بازار:52.68
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۲۸:۱۴
  • نرخ روز گذشته:52.685
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.01

نمودار کندل استیک دلار / دینار مقدونیه در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دینار مقدونیه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
52.675 ریال12:28:14
52.65 ریال12:04:14
52.66 ریال11:47:13
52.691 ریال11:41:14
52.68 ریال11:19:12
52.645 ریال10:56:14
52.7 ریال10:33:17
52.728 ریال10:09:15
52.695 ریال9:47:12
52.71 ریال9:27:15
52.733 ریال9:03:14
52.716 ریال8:40:14
52.69 ریال8:18:14
52.701 ریال7:54:14
52.69 ریال7:34:11
52.68 ریال7:11:11
52.685 ریال6:31:11
52.705 ریال6:09:13
52.732 ریال5:46:11
52.7 ریال5:26:11
52.739 ریال5:04:10
52.705 ریال4:43:10
52.727 ریال4:21:12
52.717 ریال3:58:09
52.727 ریال3:35:11
52.733 ریال3:32:11
52.695 ریال3:14:10
52.718 ریال2:53:09
52.708 ریال2:32:09
52.705 ریال2:11:08
52.698 ریال1:46:09
52.68 ریال1:24:11
52.722 ریال0:41:08
52.713 ریال0:19:07
52.68 ریال0:03:11
نظرات