دلار / دینار مقدونیه

  • نرخ فعلی:52.41
  • بالاترین قیمت روز:53.075
  • پایین ترین قیمت روز:52.37
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.49
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.27%
  • نرخ بازگشایی بازار:52.672
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۱۴:۱۲
  • نرخ روز گذشته:52.669
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.49%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.259

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
52.425 ریال16:18:11
52.41 ریال16:14:12
52.526 ریال15:57:12
52.48 ریال15:36:14
52.465 ریال15:15:15
52.475 ریال15:13:22
52.405 ریال14:53:12
52.493 ریال13:44:13
52.48 ریال13:23:12
52.465 ریال13:01:33
52.435 ریال12:38:11
52.37 ریال12:36:13
52.455 ریال12:18:10
52.44 ریال12:16:22
52.595 ریال11:59:10
52.63 ریال11:51:15
52.7 ریال11:32:15
52.64 ریال11:27:14
52.685 ریال11:15:12
52.64 ریال10:58:13
52.653 ریال10:35:09
52.635 ریال10:03:10
52.677 ریال9:43:16
52.65 ریال9:22:12
52.645 ریال9:01:23
52.648 ریال8:40:14
52.595 ریال8:19:12
52.605 ریال7:57:06
52.61 ریال7:37:13
52.615 ریال7:13:13
52.605 ریال6:33:08
52.628 ریال6:07:11
52.613 ریال5:46:17
52.588 ریال5:24:04
52.57 ریال5:04:11
52.62 ریال4:43:11
53.075 ریال4:33:07
52.585 ریال4:22:10
52.586 ریال4:01:14
52.545 ریال3:39:04
52.585 ریال3:16:12
52.596 ریال2:51:07
52.555 ریال2:33:07
52.579 ریال2:31:14
52.57 ریال2:07:15
52.617 ریال1:43:12
52.575 ریال1:22:12
52.614 ریال1:14:05
52.624 ریال0:38:07
52.535 ریال0:33:13
52.672 ریال0:14:07
نظرات