شاخص یاب

دلار / دینار مقدونیه

  • نرخ فعلی:54.255
  • بالاترین قیمت روز:54.255
  • پایین ترین قیمت روز:54.06
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.07
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.14%
  • نرخ بازگشایی بازار:54.125
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۲۳:۰۸
  • نرخ روز گذشته:54.122
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.25%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.133

نمودار کندل استیک دلار / دینار مقدونیه در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دینار مقدونیه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
54.255 ریال17:23:08
54.225 ریال17:02:09
54.23 ریال16:41:08
54.22 ریال16:17:08
54.235 ریال16:05:09
54.215 ریال15:57:11
54.165 ریال15:36:10
54.15 ریال15:15:11
54.202 ریال14:52:08
54.155 ریال14:29:07
54.17 ریال14:05:09
54.145 ریال13:43:08
54.2 ریال13:22:08
54.165 ریال13:00:19
54.226 ریال12:38:08
54.18 ریال12:34:08
54.111 ریال12:25:09
54.107 ریال12:12:13
54.065 ریال11:32:09
54.06 ریال11:10:11
54.08 ریال10:57:12
54.12 ریال10:49:09
54.122 ریال10:02:09
54.117 ریال9:42:12
54.116 ریال9:21:11
54.121 ریال9:01:11
54.123 ریال8:41:09
54.119 ریال7:57:12
54.116 ریال7:36:12
54.124 ریال7:14:08
54.125 ریال6:50:11
54.124 ریال6:29:15
54.124 ریال6:29:07
54.121 ریال6:06:12
54.106 ریال5:45:13
54.124 ریال5:24:12
54.122 ریال5:04:08
54.127 ریال4:32:09
54.122 ریال4:22:08
54.116 ریال4:00:17
54.122 ریال3:38:08
54.124 ریال3:15:12
54.128 ریال2:32:09
54.12 ریال2:31:09
54.124 ریال2:07:08
54.121 ریال1:44:07
54.127 ریال1:22:07
54.123 ریال0:59:08
54.125 ریال0:38:08
نظرات