دلار / آریاری ماداسگار

  • نرخ فعلی:3207.1
  • بالاترین قیمت روز:3207.1
  • پایین ترین قیمت روز:3200.1
  • بیشترین مقدار نوسان روز:7
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:3,200.1
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۳:۲۱
  • نرخ روز گذشته:3,202.9
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:4.2

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3,207.1 ریال4:33:21
3,200.1 ریال1:32:21
نظرات