شاخص یاب

دلار / آریاری ماداسگار

  • نرخ فعلی:3597.7
  • بالاترین قیمت روز:3597.7
  • پایین ترین قیمت روز:3589.4
  • بیشترین مقدار نوسان روز:8.3
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:3,589.4
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۶:۱۰
  • نرخ روز گذشته:3,340
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:7.72%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:257.7

نمودار کندل استیک دلار / آریاری ماداسگار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / آریاری ماداسگار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3,597.7 ریال15:36:10
3,589.4 ریال4:32:09
نظرات