شاخص یاب

دلار / آریاری ماداسگار

  • نرخ فعلی:3369.8
  • بالاترین قیمت روز:3369.8
  • پایین ترین قیمت روز:3350
  • بیشترین مقدار نوسان روز:14.8
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:3,350
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۳۲:۱۱
  • نرخ روز گذشته:3,355
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.44%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:14.8

نمودار کندل استیک دلار / آریاری ماداسگار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / آریاری ماداسگار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3,369.8 ریال3:32:11
3,355 ریال2:18:11
3,350 ریال2:17:08
نظرات