شاخص یاب

دلار / آریاری ماداسگار

  • نرخ فعلی:3333.9
  • بالاترین قیمت روز:3333.9
  • پایین ترین قیمت روز:3333.9
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:3,333.9
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۵:۵۴
  • نرخ روز گذشته:3,300
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:33.9

نمودار کندل استیک دلار / آریاری ماداسگار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / آریاری ماداسگار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3,333.9 ریال4:35:54
3,333.9 ریال4:34:49
نظرات