USD/MGA Ask

  • نرخ فعلی:3105
  • بالاترین قیمت روز:3127.1
  • پایین ترین قیمت روز:3101
  • بیشترین مقدار نوسان روز:26.1
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.13%
  • نرخ بازگشایی بازار:3,119
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۰۲
  • نرخ روز گذشته:3,101
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:4

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3,105 ریال18:02:08
3,101 ریال17:04:53
3,127.1 ریال14:47:25
3,118.3 ریال3:38:20
3,119 ریال1:10:42
نظرات