شاخص یاب

دلار / آریاری ماداسگار

  • نرخ فعلی:3454.8
  • بالاترین قیمت روز:3460
  • پایین ترین قیمت روز:3454.8
  • بیشترین مقدار نوسان روز:5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:3,460
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۳۲:۱۱
  • نرخ روز گذشته:3,455
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.2

نمودار کندل استیک دلار / آریاری ماداسگار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / آریاری ماداسگار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3,454.8 ریال3:32:11
3,455 ریال2:18:11
3,460 ریال2:17:08
نظرات