کالایاب
شاخص یاب

دلار / آریاری ماداسگار

  • نرخ فعلی:3700
  • بالاترین قیمت روز:3700
  • پایین ترین قیمت روز:3540
  • بیشترین مقدار نوسان روز:160
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:3,648.01
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۴۵:۵۱
  • نرخ روز گذشته:3,700
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / آریاری ماداسگار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / آریاری ماداسگار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3,700 ریال12:45:51
3,540 ریال12:41:43
3,700 ریال11:41:16
3,628 ریال11:37:18
3,700 ریال8:05:05
3,648.01 ریال8:01:05
3,700 ریال3:21:05
3,648.01 ریال3:17:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات