دلار / آریاری ماداسگار

  • نرخ فعلی:3276.9
  • بالاترین قیمت روز:3276.9
  • پایین ترین قیمت روز:3270
  • بیشترین مقدار نوسان روز:6.9
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:3,270
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۳:۰۷
  • نرخ روز گذشته:3,250
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.83%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:26.9

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3,276.9 ریال4:33:07
3,270 ریال1:14:05
نظرات