کالایاب
شاخص یاب

دلار / لئو مولداوی

  • نرخ فعلی:17.501
  • بالاترین قیمت روز:17.5025
  • پایین ترین قیمت روز:17.4625
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.04
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:17.502
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۱۲:۲۱
  • نرخ روز گذشته:17.5022
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0012

نمودار کندل استیک دلار / لئو مولداوی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / لئو مولداوی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
17.501 ریال17:12:21
17.4625 ریال16:48:20
17.4825 ریال16:24:19
17.5 ریال10:21:08
17.502 ریال2:17:04
17.5025 ریال1:05:05
17.502 ریال0:17:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات