دلار / لئو مولداوی

  • نرخ فعلی:16.459
  • بالاترین قیمت روز:16.459
  • پایین ترین قیمت روز:16.423
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.04
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:16.423
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۳:۲۱
  • نرخ روز گذشته:16.437
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.022

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
16.459 ریال4:33:21
16.423 ریال1:32:21
نظرات