شاخص یاب

دلار / لئو مولداوی

  • نرخ فعلی:17.096
  • بالاترین قیمت روز:17.096
  • پایین ترین قیمت روز:17.096
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:17.096
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۵:۴۰
  • نرخ روز گذشته:17.198
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.6%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.102

نمودار کندل استیک دلار / لئو مولداوی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / لئو مولداوی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
17.096 ریال4:35:40
17.096 ریال4:34:32
نظرات