دلار / لئو مولداوی

  • نرخ فعلی:16.88
  • بالاترین قیمت روز:16.88
  • پایین ترین قیمت روز:16.88
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:16.88
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۲:۴۳
  • نرخ روز گذشته:16.78
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.6%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.1

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
16.88 ریال4:32:43
نظرات