شاخص یاب

دلار / لئو مولداوی

  • نرخ فعلی:16.931
  • بالاترین قیمت روز:16.931
  • پایین ترین قیمت روز:16.931
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:16.931
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۴۲:۵۰
  • نرخ روز گذشته:16.85
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.48%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.081

نمودار کندل استیک دلار / لئو مولداوی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / لئو مولداوی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
16.931 ریال4:42:50
16.931 ریال4:42:09
16.931 ریال4:41:43
16.931 ریال4:40:57
نظرات