USD/MDL - دلار آمریکا / لئو مولداوی

  • نرخ فعلی:17.914
  • بالاترین قیمت روز:17.922
  • پایین ترین قیمت روز:17.848
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.07
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:17.848
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۱۴
  • نرخ روز گذشته:17.844
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.39%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.07

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
17.914 ریال11:14:26
17.922 ریال10:47:50
17.921 ریال4:35:50
17.848 ریال1:35:50
نظرات