کالایاب
شاخص یاب

دلار / لئو مولداوی

  • نرخ فعلی:17.625
  • بالاترین قیمت روز:17.7644
  • پایین ترین قیمت روز:17.607
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.14
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:17.7235
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۳۵:۰۶
  • نرخ روز گذشته:17.607
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.018

نمودار کندل استیک دلار / لئو مولداوی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / لئو مولداوی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
17.625 ریال21:35:06
17.625 ریال21:35:06
17.627 ریال18:47:04
17.7235 ریال18:45:09
17.7235 ریال18:45:08
17.627 ریال16:41:04
17.7644 ریال16:27:07
17.7608 ریال16:21:07
17.7572 ریال16:11:05
17.7536 ریال16:09:07
17.75 ریال10:07:04
17.607 ریال1:05:05
17.607 ریال1:05:05
17.7235 ریال1:01:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات