شاخص یاب

دلار / درهم مراکش

  • نرخ فعلی:9.426
  • بالاترین قیمت روز:9.4262
  • پایین ترین قیمت روز:9.426
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:9.4262
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۰:۴۱:۱۵
  • نرخ روز گذشته:9.4266
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0006

نمودار کندل استیک دلار / درهم مراکش در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / درهم مراکش در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
9.426 ریال0:41:15
9.426 ریال0:40:21
9.4262 ریال0:19:16
9.4262 ریال0:18:33
9.4262 ریال0:17:26
نظرات