دلار / درهم مراکش

  • سکه فروشان مجاز9.3109
  • بالاترین قیمت روز:9.3112
  • پایین ترین قیمت روز:9.225
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.08
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.93%
  • نرخ بازگشایی بازار:9.2408
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۱۹:۵۷
  • نرخ روز گذشته:9.2392
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.78%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0717

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
9.3109 ریال20:19:57
9.3112 ریال20:01:27
9.3102 ریال19:55:36
9.308 ریال19:43:56
9.3034 ریال19:25:26
9.2995 ریال19:19:32
9.298 ریال19:07:27
9.2986 ریال19:01:54
9.3024 ریال18:43:42
9.302 ریال18:37:59
9.3007 ریال18:25:21
9.3009 ریال18:13:29
9.2989 ریال18:07:29
9.2992 ریال17:37:33
9.299 ریال17:19:44
9.2979 ریال17:01:29
9.3004 ریال16:55:57
9.3018 ریال16:37:48
9.2274 ریال16:31:29
9.225 ریال16:07:52
9.3048 ریال16:01:43
9.3013 ریال15:37:41
9.3056 ریال15:31:31
9.3038 ریال15:13:25
9.3025 ریال15:07:44
9.3003 ریال14:55:58
9.3 ریال14:37:49
9.3025 ریال14:31:31
9.2983 ریال14:07:42
9.3014 ریال13:43:19
9.3011 ریال13:31:37
9.3023 ریال13:19:18
9.3018 ریال13:13:57
9.3017 ریال13:01:30
9.3012 ریال12:43:29
9.2983 ریال12:37:42
9.2956 ریال12:19:16
9.2993 ریال12:01:46
9.3004 ریال11:55:49
9.3021 ریال11:37:53
9.3027 ریال11:31:43
9.3033 ریال11:19:20
9.3027 ریال11:01:40
9.3044 ریال10:49:21
9.2268 ریال10:25:09
9.228 ریال10:07:09
9.229 ریال9:49:46
9.2305 ریال9:19:13
9.2282 ریال8:55:48
9.2304 ریال8:31:05
9.2294 ریال8:13:23
9.2306 ریال7:49:12
9.2292 ریال7:07:13
9.2308 ریال6:49:56
9.232 ریال6:25:35
9.231 ریال6:01:50
9.2339 ریال5:43:23
9.234 ریال5:19:35
9.233 ریال4:37:49
9.2363 ریال4:13:44
9.2323 ریال3:55:13
9.2379 ریال3:31:44
9.2375 ریال3:07:33
9.2396 ریال2:49:47
9.237 ریال2:25:38
9.225 ریال2:07:14
9.238 ریال1:44:02
9.2365 ریال1:19:42
9.237 ریال0:55:19
9.2408 ریال0:31:36
نظرات