کالایاب
شاخص یاب

دلار / درهم مراکش

  • نرخ فعلی:9.6186
  • بالاترین قیمت روز:9.6204
  • پایین ترین قیمت روز:9.6172
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:9.6204
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۴۳:۰۳
  • نرخ روز گذشته:9.6212
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0026

نمودار کندل استیک دلار / درهم مراکش در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / درهم مراکش در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
9.6186 ریال1:43:03
9.6184 ریال1:40:05
9.6189 ریال1:37:03
9.6186 ریال1:33:06
9.6198 ریال1:31:04
9.6196 ریال1:28:04
9.6193 ریال1:25:05
9.6193 ریال1:25:04
9.6194 ریال1:22:04
9.6198 ریال1:16:03
9.6201 ریال1:13:04
9.6196 ریال1:10:04
9.6204 ریال1:07:03
9.6196 ریال1:04:04
9.619 ریال1:01:05
9.6196 ریال0:58:03
9.619 ریال0:52:04
9.6193 ریال0:49:04
9.6188 ریال0:47:04
9.619 ریال0:44:04
9.6193 ریال0:39:07
9.6201 ریال0:36:06
9.6196 ریال0:32:04
9.618 ریال0:29:03
9.6172 ریال0:23:04
9.618 ریال0:20:05
9.618 ریال0:20:04
9.6185 ریال0:16:04
9.6194 ریال0:14:04
9.6198 ریال0:10:05
9.6196 ریال0:07:03
9.6198 ریال0:04:04
9.6204 ریال0:03:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات