دلار / درهم مراکش

  • نرخ فعلی:9.7171
  • بالاترین قیمت روز:9.7189
  • پایین ترین قیمت روز:9.4755
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.23
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.12%
  • نرخ بازگشایی بازار:9.7189
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۳۳:۳۰
  • نرخ روز گذشته:9.4726
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.58%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.2445

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
9.7171 ریال13:33:30
9.7064 ریال13:10:31
9.7063 ریال12:50:29
9.7065 ریال12:29:27
9.7064 ریال11:45:24
9.7056 ریال11:23:20
9.7058 ریال11:00:28
9.4755 ریال10:40:26
9.7053 ریال4:33:21
9.7189 ریال1:32:21
نظرات