شاخص یاب

دلار / درهم مراکش

  • نرخ فعلی:9.3773
  • بالاترین قیمت روز:9.3816
  • پایین ترین قیمت روز:9.356
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.05%
  • نرخ بازگشایی بازار:9.3773
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۵۴:۱۴
  • نرخ روز گذشته:9.3718
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0055

نمودار کندل استیک دلار / درهم مراکش در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / درهم مراکش در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
9.3773 ریال7:54:14
9.3704 ریال7:51:14
9.3786 ریال7:34:11
9.3778 ریال7:11:11
9.3783 ریال6:51:14
9.3784 ریال6:31:11
9.3746 ریال6:09:13
9.3734 ریال5:52:11
9.3816 ریال5:49:12
9.3732 ریال5:46:11
9.3761 ریال5:26:11
9.3748 ریال5:04:10
9.381 ریال4:50:11
9.3727 ریال4:48:13
9.3808 ریال4:43:10
9.3801 ریال4:26:10
9.3719 ریال4:25:11
9.38 ریال4:21:12
9.3791 ریال3:58:09
9.3756 ریال3:36:12
9.3796 ریال3:27:12
9.3714 ریال3:21:12
9.3795 ریال3:14:10
9.3783 ریال2:53:09
9.3796 ریال2:50:11
9.3714 ریال2:32:09
9.3755 ریال2:11:08
9.3736 ریال1:46:09
9.3776 ریال1:35:10
9.3778 ریال1:34:08
9.3689 ریال1:33:11
9.3786 ریال1:24:11
9.3717 ریال1:03:11
9.376 ریال0:52:08
9.3745 ریال0:44:08
9.3778 ریال0:41:08
9.3726 ریال0:19:07
9.356 ریال0:04:07
9.3773 ریال0:03:11
نظرات