شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / درهم مراکش

  • نرخ فعلی:9.6415
  • بالاترین قیمت روز:9.6544
  • پایین ترین قیمت روز:9.6415
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:9.6438
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۳۳:۱۵
  • نرخ روز گذشته:9.658
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.17%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0165

نمودار کندل استیک دلار / درهم مراکش در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / درهم مراکش در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
9.6415 ریال7:33:15
9.6528 ریال7:31:05
9.6465 ریال7:29:04
9.6459 ریال7:27:12
9.6512 ریال7:23:03
9.6437 ریال7:21:12
9.6419 ریال7:19:04
9.6456 ریال7:17:03
9.6447 ریال7:15:16
9.6447 ریال7:15:15
9.6431 ریال7:13:04
9.6497 ریال7:11:04
9.6525 ریال7:09:13
9.6512 ریال7:07:04
9.6446 ریال7:05:05
9.6446 ریال7:05:04
9.6437 ریال7:03:10
9.6442 ریال7:01:05
9.6517 ریال6:59:03
9.6509 ریال6:57:11
9.6488 ریال6:55:05
9.646 ریال6:53:03
9.6467 ریال6:51:12
9.6524 ریال6:49:04
9.6521 ریال6:47:04
9.6415 ریال6:45:14
9.6415 ریال6:45:13
9.6516 ریال6:43:03
9.6428 ریال6:41:04
9.651 ریال6:39:12
9.65 ریال6:37:03
9.6508 ریال6:35:05
9.6508 ریال6:35:05
9.6509 ریال6:33:14
9.6501 ریال6:31:17
9.6459 ریال6:29:04
9.6521 ریال6:27:13
9.6452 ریال6:25:06
9.6452 ریال6:25:05
9.6501 ریال6:23:03
9.6506 ریال6:21:14
9.6454 ریال6:19:04
9.6428 ریال6:17:04
9.652 ریال6:15:17
9.652 ریال6:15:16
9.6505 ریال6:13:04
9.6516 ریال6:11:05
9.6501 ریال6:09:15
9.6425 ریال6:07:04
9.6435 ریال6:05:05
9.6435 ریال6:05:04
9.6527 ریال6:03:11
9.6537 ریال6:01:06
9.6533 ریال5:59:03
9.6544 ریال5:57:12
9.6455 ریال5:52:04
9.6457 ریال5:49:04
9.6531 ریال5:47:04
9.6436 ریال5:45:15
9.6436 ریال5:45:14
9.6519 ریال5:43:04
9.6528 ریال5:41:06
9.645 ریال5:39:12
9.6536 ریال5:35:05
9.6536 ریال5:35:05
9.645 ریال5:31:05
9.6537 ریال5:29:04
9.6455 ریال5:27:12
9.6484 ریال5:25:06
9.6484 ریال5:25:06
9.6516 ریال5:15:18
9.6516 ریال5:15:17
9.6415 ریال4:54:13
9.6497 ریال4:33:13
9.642 ریال4:15:15
9.642 ریال4:15:14
9.6438 ریال3:54:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات