شاخص یاب

دلار / درهم مراکش

  • نرخ فعلی:9.4849
  • بالاترین قیمت روز:9.7294
  • پایین ترین قیمت روز:9.4839
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.25
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:9.7294
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۰۵:۳۲
  • نرخ روز گذشته:9.47
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.16%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0149

نمودار کندل استیک دلار / درهم مراکش در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / درهم مراکش در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
9.4849 ریال11:05:32
9.4849 ریال11:04:31
9.4849 ریال11:03:52
9.4839 ریال10:44:10
9.4839 ریال10:43:09
9.7294 ریال4:35:53
9.7294 ریال4:34:49
نظرات