شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / لسوتو لوتی

  • نرخ فعلی:14.7449
  • بالاترین قیمت روز:14.8075
  • پایین ترین قیمت روز:14.7449
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.06%
  • نرخ بازگشایی بازار:14.8024
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۲۳:۰۵
  • نرخ روز گذشته:14.7985
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.36%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0536

نمودار کندل استیک دلار / لسوتو لوتی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / لسوتو لوتی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
14.7449 ریال12:23:05
14.7585 ریال12:21:14
14.7504 ریال12:19:04
14.7561 ریال12:17:04
14.762 ریال12:15:20
14.762 ریال12:15:19
14.758 ریال12:13:04
14.7608 ریال12:11:04
14.7685 ریال12:09:13
14.758 ریال12:07:05
14.7585 ریال12:05:05
14.7585 ریال12:05:04
14.7537 ریال12:03:14
14.7536 ریال12:01:06
14.7805 ریال12:00:23
14.7667 ریال11:59:04
14.7698 ریال11:57:13
14.776 ریال11:55:05
14.7701 ریال11:53:04
14.779 ریال11:51:14
14.7696 ریال11:49:04
14.7701 ریال11:47:04
14.7724 ریال11:45:15
14.7724 ریال11:45:14
14.7731 ریال11:43:05
14.7815 ریال11:41:04
14.77 ریال11:39:13
14.7726 ریال11:37:04
14.7855 ریال11:35:06
14.7855 ریال11:35:05
14.7723 ریال11:33:17
14.7781 ریال11:31:06
14.7845 ریال11:29:05
14.7823 ریال11:27:13
14.7817 ریال11:25:06
14.7817 ریال11:25:05
14.787 ریال11:23:05
14.777 ریال11:21:13
14.7708 ریال11:19:05
14.7748 ریال11:17:04
14.7795 ریال11:15:18
14.7795 ریال11:15:18
14.7772 ریال11:13:04
14.7805 ریال11:11:04
14.7762 ریال11:09:13
14.7796 ریال11:07:04
14.7831 ریال11:05:05
14.7831 ریال11:05:04
14.7872 ریال11:03:13
14.796 ریال11:01:05
14.7912 ریال10:59:03
14.7966 ریال10:57:13
14.797 ریال10:55:06
14.797 ریال10:55:05
14.784 ریال10:53:03
14.786 ریال10:51:12
14.7875 ریال10:47:04
14.7834 ریال10:45:15
14.7834 ریال10:45:14
14.7824 ریال10:43:04
14.7875 ریال10:41:04
14.7855 ریال10:39:12
14.7885 ریال10:37:04
14.7924 ریال10:35:06
14.7924 ریال10:35:05
14.783 ریال10:33:16
14.782 ریال10:31:06
14.783 ریال10:27:13
14.7815 ریال10:25:05
14.7815 ریال10:25:05
14.7823 ریال10:23:04
14.7797 ریال10:21:13
14.7805 ریال10:19:04
14.7816 ریال10:17:04
14.7842 ریال10:15:17
14.7842 ریال10:15:17
14.7814 ریال10:13:04
14.781 ریال10:07:04
14.783 ریال10:05:06
14.783 ریال10:05:05
14.7755 ریال10:01:05
14.78 ریال9:59:03
14.7825 ریال9:57:12
14.776 ریال9:47:03
14.775 ریال9:45:15
14.775 ریال9:45:13
14.772 ریال9:37:04
14.774 ریال9:33:15
14.765 ریال9:15:18
14.765 ریال9:15:18
14.7774 ریال9:03:14
14.769 ریال8:49:04
14.7715 ریال8:45:13
14.7715 ریال8:45:13
14.7774 ریال8:33:15
14.7777 ریال8:31:04
14.7782 ریال8:29:04
14.7778 ریال8:27:13
14.7764 ریال8:25:05
14.7764 ریال8:25:05
14.7765 ریال8:21:12
14.7754 ریال8:19:04
14.775 ریال8:17:04
14.776 ریال8:15:17
14.776 ریال8:15:17
14.7763 ریال8:13:04
14.7771 ریال8:11:04
14.7735 ریال8:09:12
14.7784 ریال8:07:04
14.7817 ریال8:05:05
14.7817 ریال8:05:04
14.779 ریال8:03:12
14.7769 ریال8:01:04
14.7773 ریال7:59:04
14.7772 ریال7:55:05
14.7772 ریال7:55:05
14.7766 ریال7:53:04
14.7768 ریال7:51:12
14.7735 ریال7:49:04
14.7781 ریال7:47:04
14.7779 ریال7:45:14
14.7779 ریال7:45:13
14.777 ریال7:43:04
14.7756 ریال7:41:04
14.7825 ریال7:39:12
14.7821 ریال7:37:04
14.7827 ریال7:33:15
14.7836 ریال7:31:04
14.7825 ریال7:29:04
14.7813 ریال7:27:12
14.7807 ریال7:25:05
14.7807 ریال7:25:04
14.7804 ریال7:23:03
14.7807 ریال7:21:12
14.7812 ریال7:19:04
14.782 ریال7:17:04
14.7817 ریال7:15:18
14.7817 ریال7:15:17
14.7808 ریال7:13:04
14.7802 ریال7:11:04
14.7809 ریال7:09:12
14.7814 ریال7:07:04
14.7812 ریال7:05:05
14.7812 ریال7:05:04
14.7811 ریال7:03:12
14.78 ریال7:01:04
14.7807 ریال6:59:04
14.7802 ریال6:57:12
14.7828 ریال6:55:06
14.7828 ریال6:55:05
14.7842 ریال6:51:12
14.7828 ریال6:49:04
14.7836 ریال6:47:03
14.7839 ریال6:45:14
14.7839 ریال6:45:13
14.7841 ریال6:43:04
14.7832 ریال6:41:04
14.7819 ریال6:39:12
14.7817 ریال6:37:24
14.7818 ریال6:35:05
14.7818 ریال6:35:04
14.7811 ریال6:33:16
14.7815 ریال6:31:06
14.7827 ریال6:29:04
14.7843 ریال6:27:13
14.784 ریال6:23:04
14.7847 ریال6:21:13
14.7845 ریال6:19:04
14.7826 ریال6:17:04
14.782 ریال6:15:22
14.782 ریال6:15:22
14.7827 ریال6:13:05
14.7832 ریال6:11:04
14.7827 ریال6:09:13
14.7685 ریال6:07:04
14.7787 ریال6:05:05
14.7787 ریال6:05:05
14.7808 ریال6:03:15
14.7806 ریال6:01:06
14.7849 ریال5:59:04
14.7815 ریال5:57:12
14.7845 ریال5:55:05
14.7845 ریال5:55:04
14.795 ریال5:53:04
14.8014 ریال5:49:04
14.8011 ریال5:47:05
14.8006 ریال5:45:15
14.8006 ریال5:45:14
14.798 ریال5:43:04
14.7958 ریال5:41:04
14.7962 ریال5:39:13
14.7989 ریال5:37:04
14.7977 ریال5:35:05
14.7977 ریال5:35:04
14.7955 ریال5:33:16
14.7957 ریال5:31:06
14.7983 ریال5:29:04
14.8 ریال5:27:13
14.8025 ریال5:23:04
14.8046 ریال5:21:12
14.8025 ریال5:19:03
14.8038 ریال5:17:03
14.8011 ریال5:15:18
14.8011 ریال5:15:17
14.7993 ریال5:13:03
14.7958 ریال5:11:03
14.795 ریال5:09:13
14.7959 ریال5:07:04
14.7982 ریال5:05:05
14.7982 ریال5:05:04
14.7978 ریال5:03:12
14.7985 ریال5:01:05
14.7997 ریال4:59:03
14.7993 ریال4:57:12
14.8002 ریال4:55:05
14.8002 ریال4:55:04
14.7991 ریال4:53:04
14.7995 ریال4:51:12
14.7974 ریال4:49:04
14.8012 ریال4:47:04
14.8008 ریال4:45:14
14.8008 ریال4:45:13
14.8012 ریال4:43:04
14.7997 ریال4:41:03
14.8002 ریال4:39:11
14.8015 ریال4:37:03
14.8016 ریال4:35:04
14.8016 ریال4:35:04
14.8 ریال4:33:15
14.7952 ریال4:31:04
14.795 ریال4:29:04
14.803 ریال4:27:12
14.7902 ریال4:25:04
14.792 ریال4:23:04
14.7936 ریال4:21:12
14.795 ریال4:19:04
14.8025 ریال4:17:04
14.805 ریال4:03:12
14.8022 ریال4:01:05
14.8017 ریال3:59:03
14.8075 ریال3:57:12
14.8046 ریال3:43:04
14.806 ریال3:39:11
14.8019 ریال3:33:11
14.8025 ریال3:31:04
14.7973 ریال3:27:12
14.803 ریال3:21:12
14.8028 ریال3:19:04
14.804 ریال3:09:12
14.8035 ریال3:03:12
14.8034 ریال2:57:11
14.8039 ریال2:35:05
14.8039 ریال2:35:04
14.8015 ریال2:17:04
14.8041 ریال2:13:03
14.8023 ریال2:11:04
14.7993 ریال2:09:12
14.8005 ریال2:05:04
14.804 ریال2:03:11
14.7976 ریال1:53:04
14.7967 ریال1:39:12
14.7964 ریال1:37:03
14.796 ریال1:33:14
14.7955 ریال1:31:05
14.7959 ریال1:29:04
14.792 ریال1:27:12
14.7939 ریال1:25:04
14.7939 ریال1:25:04
14.7924 ریال1:23:03
14.7909 ریال1:21:12
14.7917 ریال1:19:04
14.7934 ریال1:17:04
14.7938 ریال1:15:17
14.7938 ریال1:15:16
14.7935 ریال1:13:04
14.7947 ریال1:11:04
14.7949 ریال1:09:12
14.7954 ریال1:07:03
14.795 ریال1:05:04
14.795 ریال1:05:04
14.7941 ریال1:03:12
14.7936 ریال1:01:04
14.7957 ریال0:59:04
14.7958 ریال0:57:11
14.7957 ریال0:55:05
14.7957 ریال0:55:04
14.797 ریال0:53:03
14.7969 ریال0:51:11
14.7971 ریال0:49:03
14.7967 ریال0:47:04
14.7963 ریال0:45:13
14.7963 ریال0:45:12
14.7966 ریال0:43:04
14.7969 ریال0:41:03
14.8 ریال0:39:12
14.7975 ریال0:37:04
14.7977 ریال0:35:04
14.7963 ریال0:33:14
14.7965 ریال0:31:04
14.7946 ریال0:29:03
14.8005 ریال0:27:12
14.8018 ریال0:25:05
14.8018 ریال0:25:04
14.8007 ریال0:23:03
14.8002 ریال0:21:11
14.8018 ریال0:19:03
14.8025 ریال0:17:04
14.805 ریال0:15:16
14.805 ریال0:15:16
14.8013 ریال0:13:03
14.8015 ریال0:11:03
14.8009 ریال0:09:11
14.8001 ریال0:07:03
14.8028 ریال0:05:05
14.8028 ریال0:05:04
14.8024 ریال0:04:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات