کالایاب
شاخص یاب

دلار / لسوتو لوتی

  • نرخ فعلی:15.2016
  • بالاترین قیمت روز:15.2025
  • پایین ترین قیمت روز:15.18
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.09%
  • نرخ بازگشایی بازار:15.195
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۷:۰۳
  • نرخ روز گذشته:15.1988
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0028

نمودار کندل استیک دلار / لسوتو لوتی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / لسوتو لوتی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
15.2016 ریال1:37:03
15.2 ریال1:33:06
15.185 ریال1:31:04
15.194 ریال1:28:04
15.1965 ریال1:25:05
15.1965 ریال1:25:04
15.2 ریال1:22:04
15.2007 ریال1:19:04
15.2 ریال1:16:03
15.1973 ریال1:13:04
15.1961 ریال1:10:04
15.196 ریال1:07:03
15.1938 ریال1:04:04
15.1963 ریال1:01:05
15.1932 ریال0:49:04
15.1952 ریال0:47:04
15.1938 ریال0:44:04
15.1853 ریال0:39:07
15.1875 ریال0:36:06
15.2025 ریال0:32:04
15.185 ریال0:26:03
15.18 ریال0:23:04
15.1875 ریال0:20:05
15.1875 ریال0:20:04
15.1825 ریال0:16:04
15.185 ریال0:14:04
15.1863 ریال0:10:04
15.185 ریال0:07:03
15.19 ریال0:04:04
15.195 ریال0:03:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات