شاخص یاب

دلار / روپیه سریلانکا

  • نرخ فعلی:176.12
  • بالاترین قیمت روز:176.4
  • پایین ترین قیمت روز:172.22
  • بیشترین مقدار نوسان روز:3.64
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.15%
  • نرخ بازگشایی بازار:172.22
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۴۶:۱۵
  • نرخ روز گذشته:176.02
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.1

نمودار کندل استیک دلار / روپیه سریلانکا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / روپیه سریلانکا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
176.12 ریال14:46:15
176.4 ریال14:21:17
176.38 ریال14:20:18
176.07 ریال14:05:16
176.17 ریال13:49:14
176.3 ریال13:48:16
176.32 ریال13:47:14
176.3 ریال13:32:16
176.05 ریال13:31:16
176.1 ریال13:30:23
176.17 ریال13:12:17
176.4 ریال13:11:14
176.27 ریال13:10:17
176.4 ریال12:57:18
176.36 ریال12:56:14
176.25 ریال12:35:15
176.07 ریال12:34:14
176.2 ریال12:33:16
176.07 ریال12:18:16
176.12 ریال12:03:16
176.23 ریال11:51:16
176.21 ریال11:50:17
175.89 ریال11:49:16
175.9 ریال11:36:15
175.87 ریال11:21:16
175.92 ریال11:20:15
176.05 ریال11:04:16
176 ریال11:03:17
175.85 ریال10:57:15
175.86 ریال10:48:15
172.22 ریال4:33:12
نظرات