دلار / پوند لبنان

  • نرخ فعلی:1474.2
  • بالاترین قیمت روز:1520.8
  • پایین ترین قیمت روز:1474.2
  • بیشترین مقدار نوسان روز:35.8
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,511
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۳:۰۷
  • نرخ روز گذشته:1,478.9
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.32%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:4.7

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,474.2 ریال4:33:07
1,510 ریال1:14:05
1,520.8 ریال0:31:19
1,511 ریال0:08:07
نظرات