شاخص یاب

دلار / پوند لبنان

  • نرخ فعلی:1477.5
  • بالاترین قیمت روز:1503.5
  • پایین ترین قیمت روز:1470.9
  • بیشترین مقدار نوسان روز:26.2
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.76%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,470.9
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۵:۱۷
  • نرخ روز گذشته:1,510
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.2%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:32.5

نمودار کندل استیک دلار / پوند لبنان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پوند لبنان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,477.5 ریال15:35:17
1,503.5 ریال15:34:15
1,477.5 ریال15:33:18
1,503.5 ریال12:47:15
1,477.3 ریال10:57:15
1,470.9 ریال4:33:12
نظرات