کالایاب
شاخص یاب

دلار / پوند لبنان

  • نرخ فعلی:1505.5
  • بالاترین قیمت روز:1510.99
  • پایین ترین قیمت روز:1503.49
  • بیشترین مقدار نوسان روز:5.49
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,505.7
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۴۳:۲۳
  • نرخ روز گذشته:1,503.45
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.14%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2.05

نمودار کندل استیک دلار / پوند لبنان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پوند لبنان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,505.5 ریال1:43:23
1,504 ریال1:30:38
1,505.5 ریال1:02:29
1,504.58 ریال22:28:26
1,505.18 ریال21:33:28
1,506.38 ریال21:29:23
1,507.89 ریال21:21:26
1,505.5 ریال18:21:26
1,503.49 ریال18:17:24
1,505 ریال18:05:29
1,503.99 ریال18:00:45
1,505.5 ریال17:43:25
1,505.98 ریال17:41:26
1,505.5 ریال17:00:48
1,504 ریال16:49:23
1,505.5 ریال16:40:28
1,510.99 ریال15:09:24
1,505.7 ریال4:46:13
1,505.5 ریال3:13:12
1,505.7 ریال2:03:12
1,504.19 ریال0:21:11
1,505.7 ریال0:19:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات