دلار / کیپ لائوس

  • نرخ فعلی:8123.7
  • بالاترین قیمت روز:8331
  • پایین ترین قیمت روز:8096.1
  • بیشترین مقدار نوسان روز:234.9
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.34%
  • نرخ بازگشایی بازار:8,330
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۷:۱۹
  • نرخ روز گذشته:8,331
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.55%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:207.3

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
8,123.7 ریال15:37:19
8,096.1 ریال4:33:07
8,331 ریال1:14:05
8,330 ریال0:08:07
نظرات