شاخص یاب

دلار / کیپ لائوس

  • نرخ فعلی:8775
  • بالاترین قیمت روز:8789.2
  • پایین ترین قیمت روز:8555
  • بیشترین مقدار نوسان روز:234.2
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.16%
  • نرخ بازگشایی بازار:8,560
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۸:۰۹
  • نرخ روز گذشته:8,559
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.52%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:216

نمودار کندل استیک دلار / کیپ لائوس در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / کیپ لائوس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
8,775 ریال15:38:09
8,789.2 ریال4:32:10
8,555 ریال0:43:09
8,559 ریال0:28:10
8,560 ریال0:27:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات