دلار / کیپ لائوس

  • سکه فروشان مجاز8320
  • بالاترین قیمت روز:8520.3
  • پایین ترین قیمت روز:8320
  • بیشترین مقدار نوسان روز:199.3
  • درصد بیشترین نوسان روز:2.41%
  • نرخ بازگشایی بازار:8,321
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۱۳:۳۳
  • نرخ روز گذشته:8,320
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
8,320 ریال19:13:33
8,489.9 ریال16:31:29
8,321 ریال16:07:52
8,489.8 ریال15:49:25
8,520.3 ریال4:37:49
8,321 ریال2:07:14
نظرات