شاخص یاب

دلار / کیپ لائوس

  • نرخ فعلی:8733.3
  • بالاترین قیمت روز:8733.3
  • پایین ترین قیمت روز:8510
  • بیشترین مقدار نوسان روز:223.3
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:8,515
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۳۲:۱۱
  • نرخ روز گذشته:8,510
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.62%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:223.3

نمودار کندل استیک دلار / کیپ لائوس در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / کیپ لائوس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
8,733.3 ریال3:32:11
8,510 ریال2:45:12
8,515 ریال2:44:09
8,510 ریال2:18:11
8,515 ریال2:17:08
8,510 ریال0:56:08
8,515 ریال0:55:08
نظرات