شاخص یاب

دلار / تنگ قزاقستان

  • نرخ فعلی:365.93
  • بالاترین قیمت روز:366.58
  • پایین ترین قیمت روز:363.66
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2.92
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.18%
  • نرخ بازگشایی بازار:366.58
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۶:۱۰
  • نرخ روز گذشته:364.45
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.41%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1.48

نمودار کندل استیک دلار / تنگ قزاقستان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / تنگ قزاقستان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
365.93 ریال15:36:10
366.58 ریال10:57:12
363.66 ریال4:32:09
364.45 ریال4:18:11
366.58 ریال4:17:08
364.45 ریال3:40:09
366.58 ریال3:39:10
364.45 ریال3:19:08
366.58 ریال3:18:10
364.45 ریال3:02:08
366.58 ریال3:01:09
364.45 ریال2:28:08
366.58 ریال2:27:12
364.45 ریال2:25:09
366.58 ریال2:24:11
364.45 ریال1:51:11
366.58 ریال1:50:10
364.45 ریال1:47:08
366.58 ریال1:46:08
364.45 ریال0:59:08
366.58 ریال0:58:07
364.45 ریال0:57:10
366.58 ریال0:56:07
364.45 ریال0:45:11
366.58 ریال0:44:08
نظرات