شاخص یاب

دلار / تنگ قزاقستان

  • نرخ فعلی:354.6
  • بالاترین قیمت روز:356.66
  • پایین ترین قیمت روز:354.6
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2.05
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:356.66
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۳۲:۱۱
  • نرخ روز گذشته:354.61
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.01

نمودار کندل استیک دلار / تنگ قزاقستان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / تنگ قزاقستان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
354.6 ریال3:32:11
354.61 ریال2:45:12
356.66 ریال2:44:09
354.61 ریال2:18:11
356.66 ریال2:17:08
354.61 ریال0:56:08
356.66 ریال0:55:08
نظرات