دلار / دینار کویت

  • سکه فروشان مجاز0.3008
  • بالاترین قیمت روز:0.3011
  • پایین ترین قیمت روز:0.3004
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.301
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۰۷:۱۸
  • نرخ روز گذشته:0.3006
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.3008 ریال20:07:18
0.3009 ریال18:25:20
0.3008 ریال18:13:29
0.3009 ریال18:07:28
0.3006 ریال17:31:59
0.3004 ریال17:13:56
0.301 ریال17:01:29
0.3004 ریال16:55:56
0.301 ریال15:49:24
0.3009 ریال15:37:41
0.301 ریال14:37:49
0.3009 ریال14:31:30
0.301 ریال14:13:43
0.3011 ریال14:07:42
0.301 ریال13:49:27
0.3009 ریال13:43:19
0.3011 ریال13:37:08
0.301 ریال13:13:57
0.3011 ریال12:43:29
0.301 ریال12:25:41
0.3009 ریال12:19:16
0.301 ریال12:01:46
0.3005 ریال11:55:49
0.301 ریال11:49:46
0.3011 ریال11:43:22
0.301 ریال11:31:43
0.3011 ریال10:49:21
0.3005 ریال10:25:09
0.3006 ریال10:01:52
0.3005 ریال8:55:48
0.3006 ریال2:37:12
0.301 ریال1:44:02
0.3006 ریال1:37:12
0.301 ریال1:01:42
0.3006 ریال0:49:58
0.301 ریال0:37:41
0.3006 ریال0:31:36
0.301 ریال0:19:12
نظرات