شاخص یاب

دلار / دینار کویت

  • نرخ فعلی:0.3037
  • بالاترین قیمت روز:0.3038
  • پایین ترین قیمت روز:0.3031
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.3032
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۵۲:۱۵
  • نرخ روز گذشته:0.3037
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / دینار کویت در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دینار کویت در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.3037 ریال12:52:15
0.3038 ریال12:46:14
0.3036 ریال12:44:14
0.3037 ریال12:42:19
0.3036 ریال12:41:15
0.3035 ریال12:40:17
0.3037 ریال12:39:20
0.3038 ریال12:37:15
0.3037 ریال12:31:17
0.3038 ریال12:30:26
0.3032 ریال12:28:14
0.3036 ریال12:22:12
0.3037 ریال12:21:18
0.3038 ریال12:12:17
0.3037 ریال12:05:15
0.3036 ریال12:01:15
0.3037 ریال11:59:14
0.3038 ریال11:58:12
0.3037 ریال11:57:17
0.3038 ریال11:53:13
0.3037 ریال11:51:17
0.3036 ریال11:49:13
0.3037 ریال11:39:17
0.3038 ریال11:37:13
0.3037 ریال11:36:17
0.3036 ریال11:35:14
0.3037 ریال11:34:13
0.3038 ریال11:33:18
0.3037 ریال11:30:23
0.3036 ریال11:28:14
0.3038 ریال11:27:17
0.3037 ریال11:26:13
0.3036 ریال11:25:14
0.3037 ریال11:23:14
0.3036 ریال11:17:13
0.3037 ریال11:12:16
0.3038 ریال11:08:14
0.3037 ریال11:05:15
0.3038 ریال10:59:12
0.3037 ریال10:57:16
0.3038 ریال10:56:13
0.3037 ریال10:54:16
0.3038 ریال10:51:17
0.3037 ریال10:50:17
0.3038 ریال10:48:17
0.3037 ریال10:44:12
0.3036 ریال10:33:17
0.3032 ریال8:03:15
0.3031 ریال8:02:12
0.3032 ریال7:49:13
0.3031 ریال7:48:14
0.3032 ریال7:08:11
0.3031 ریال7:07:11
0.3032 ریال6:33:13
0.3031 ریال6:32:11
0.3032 ریال3:35:11
0.3031 ریال3:34:09
0.3032 ریال2:32:09
0.3037 ریال2:18:11
0.3032 ریال2:17:08
نظرات