دلار / دینار کویت

  • نرخ فعلی:0.3026
  • بالاترین قیمت روز:0.3029
  • پایین ترین قیمت روز:0.302
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.302
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۵۶:۰۸
  • نرخ روز گذشته:0.3031
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.17%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0005

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.3026 ریال8:56:08
0.3025 ریال8:55:14
0.3026 ریال8:40:13
0.3025 ریال8:39:04
0.3024 ریال8:38:04
0.3025 ریال8:00:06
0.3024 ریال7:59:05
0.3025 ریال7:45:08
0.3024 ریال7:44:06
0.3025 ریال7:40:12
0.3024 ریال7:39:05
0.3025 ریال7:30:05
0.3024 ریال7:29:06
0.3025 ریال7:07:12
0.3024 ریال7:06:04
0.3025 ریال7:03:06
0.3024 ریال7:02:06
0.3025 ریال7:00:07
0.3024 ریال6:59:06
0.3025 ریال6:53:05
0.3024 ریال6:52:11
0.3025 ریال6:36:07
0.3024 ریال6:35:06
0.3025 ریال5:58:09
0.3024 ریال5:57:05
0.3025 ریال5:55:13
0.3024 ریال5:54:05
0.3025 ریال5:52:28
0.3024 ریال5:51:08
0.3025 ریال5:45:11
0.3024 ریال5:43:12
0.3025 ریال5:17:08
0.3024 ریال5:16:13
0.3025 ریال5:12:05
0.3024 ریال5:11:08
0.3025 ریال4:49:11
0.3024 ریال4:48:04
0.3025 ریال4:45:07
0.3024 ریال4:44:03
0.3025 ریال4:30:02
0.3024 ریال4:24:03
0.3025 ریال4:18:03
0.3024 ریال4:17:04
0.3025 ریال4:14:05
0.3024 ریال4:11:08
0.3025 ریال3:46:11
0.3024 ریال3:45:07
0.3025 ریال3:31:13
0.3024 ریال3:30:02
0.3025 ریال3:27:03
0.3024 ریال3:26:07
0.3025 ریال3:22:09
0.3024 ریال3:21:07
0.3025 ریال3:16:12
0.3026 ریال1:33:08
0.3029 ریال1:28:11
0.3022 ریال1:14:04
0.302 ریال0:08:07
نظرات