شاخص یاب

دلار / فرانک کامرون

  • نرخ فعلی:435.9
  • بالاترین قیمت روز:435.9
  • پایین ترین قیمت روز:431.5
  • بیشترین مقدار نوسان روز:4.4
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:435.9
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۲۴:۲۰
  • نرخ روز گذشته:431.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:4.4

نمودار کندل استیک دلار / فرانک کامرون در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / فرانک کامرون در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
435.9 ریال17:24:20
431.5 ریال17:23:17
435.9 ریال17:22:17
نظرات