دلار / فرانک کامرون

  • نرخ فعلی:417.3
  • بالاترین قیمت روز:417.3
  • پایین ترین قیمت روز:415.55
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.75
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:415.55
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۱۴:۰۵
  • نرخ روز گذشته:418
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.17%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.7

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
417.3 ریال1:14:05
415.55 ریال0:08:07
نظرات