شاخص یاب

دلار / فرانک کامرون

  • نرخ فعلی:423
  • بالاترین قیمت روز:423
  • پایین ترین قیمت روز:417.3
  • بیشترین مقدار نوسان روز:5.7
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:417.3
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۱۳:۳۲
  • نرخ روز گذشته:425.6
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.61%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2.6

نمودار کندل استیک دلار / فرانک کامرون در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / فرانک کامرون در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
423 ریال21:13:32
417.3 ریال1:33:40
417.3 ریال1:32:50
نظرات