دلار / ریل کامبوج

  • نرخ فعلی:3978.3
  • بالاترین قیمت روز:4050
  • پایین ترین قیمت روز:3962.2
  • بیشترین مقدار نوسان روز:87.8
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.41%
  • نرخ بازگشایی بازار:4,040
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۷:۱۸
  • نرخ روز گذشته:4,050
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.8%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:71.7

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3,978.3 ریال15:37:18
3,962.2 ریال4:33:07
4,050 ریال1:14:05
4,040 ریال0:08:07
نظرات