USD/KHR - دلار آمریکا / ریل کامبوج

  • نرخ فعلی:4037
  • بالاترین قیمت روز:4113.6
  • پایین ترین قیمت روز:4037
  • بیشترین مقدار نوسان روز:73.6
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.07%
  • نرخ بازگشایی بازار:4,040
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۲۶
  • نرخ روز گذشته:4,041
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:4

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4,037 ریال20:26:37
4,040 ریال18:17:46
4,113.6 ریال15:47:24
4,105.2 ریال4:35:26
4,040 ریال0:38:23
نظرات