شاخص یاب

دلار / ریل کامبوج

  • نرخ فعلی:4076
  • بالاترین قیمت روز:4159.4
  • پایین ترین قیمت روز:4075
  • بیشترین مقدار نوسان روز:83.4
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:4,135.6
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۳۷:۴۱
  • نرخ روز گذشته:4,076
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / ریل کامبوج در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / ریل کامبوج در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4,076 ریال22:37:41
4,076 ریال22:36:46
4,075 ریال21:03:41
4,075 ریال21:03:07
4,076 ریال18:25:23
4,076 ریال18:24:16
4,159.4 ریال15:45:35
4,159.4 ریال15:44:42
4,135.6 ریال4:34:32
نظرات