شاخص یاب

دلار / ریل کامبوج

  • نرخ فعلی:4180.6
  • بالاترین قیمت روز:4180.6
  • پایین ترین قیمت روز:4080
  • بیشترین مقدار نوسان روز:100.6
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:4,080
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۴۲:۵۰
  • نرخ روز گذشته:4,081
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.44%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:99.6

نمودار کندل استیک دلار / ریل کامبوج در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / ریل کامبوج در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4,180.6 ریال4:42:50
4,180.6 ریال4:42:09
4,180.6 ریال4:41:43
4,180.6 ریال4:40:57
4,080 ریال0:38:31
4,080 ریال0:37:38
نظرات