شاخص یاب

دلار / سوم قرقیزستان

  • نرخ فعلی:68.244
  • بالاترین قیمت روز:68.244
  • پایین ترین قیمت روز:68.244
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:68.244
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۱۷:۳۷
  • نرخ روز گذشته:68.28
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.036

نمودار کندل استیک دلار / سوم قرقیزستان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / سوم قرقیزستان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
68.244 ریال16:17:37
68.244 ریال16:16:34
نظرات