شاخص یاب

دلار / سوم قرقیزستان

  • نرخ فعلی:69.832
  • بالاترین قیمت روز:69.832
  • پایین ترین قیمت روز:69.832
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:69.832
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۱۲:۱۳
  • نرخ روز گذشته:69.8381
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0061

نمودار کندل استیک دلار / سوم قرقیزستان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / سوم قرقیزستان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
69.832 ریال14:12:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات