شاخص یاب

دلار / شیلینگ کنیا

  • نرخ فعلی:99.289
  • بالاترین قیمت روز:99.289
  • پایین ترین قیمت روز:100
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.72
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:100
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۰۳:۱۱
  • نرخ روز گذشته:100.01
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.73%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.721

نمودار کندل استیک دلار / شیلینگ کنیا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / شیلینگ کنیا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
99.289 ریال1:03:11
100.01 ریال0:41:08
100 ریال0:03:11
نظرات