شاخص یاب

دلار / شیلینگ کنیا

  • نرخ فعلی:101.71
  • بالاترین قیمت روز:102.46
  • پایین ترین قیمت روز:101.68
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.77
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:102.46
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۱۱:۱۴
  • نرخ روز گذشته:101.7
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.01

نمودار کندل استیک دلار / شیلینگ کنیا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / شیلینگ کنیا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
101.71 ریال6:11:14
101.71 ریال6:10:29
101.71 ریال6:09:16
101.71 ریال6:08:26
101.69 ریال5:50:57
101.69 ریال5:49:54
101.69 ریال5:49:03
101.7 ریال5:28:16
101.7 ریال5:26:57
101.7 ریال5:25:58
102.46 ریال5:06:42
102.46 ریال5:05:37
102.46 ریال5:04:43
101.7 ریال4:42:09
101.7 ریال4:41:43
101.7 ریال4:40:57
101.71 ریال4:28:40
101.71 ریال4:27:42
101.69 ریال4:01:56
101.69 ریال4:00:53
101.69 ریال3:59:52
102.46 ریال3:52:49
102.46 ریال3:51:47
102.46 ریال3:50:56
101.7 ریال3:16:29
101.7 ریال3:15:42
101.7 ریال3:14:28
101.71 ریال2:57:30
101.71 ریال2:56:14
101.71 ریال2:55:18
101.69 ریال2:40:55
101.69 ریال2:39:57
101.69 ریال2:39:12
102.46 ریال2:08:49
102.46 ریال2:07:51
102.46 ریال2:07:12
101.7 ریال1:46:08
101.7 ریال1:45:21
101.7 ریال1:44:08
101.68 ریال1:23:37
101.68 ریال1:22:35
102.44 ریال1:21:42
101.69 ریال0:59:19
101.69 ریال0:58:20
101.75 ریال0:39:34
101.75 ریال0:38:31
101.75 ریال0:37:38
102.46 ریال0:36:53
نظرات