USD/KES - دلار آمریکا / شیلینگ کنیا

  • نرخ فعلی:105.4
  • بالاترین قیمت روز:105.4
  • پایین ترین قیمت روز:105.39
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:105.39
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰:۵۶
  • نرخ روز گذشته:105.4
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
105.4 ریال0:56:22
105.39 ریال0:08:43
نظرات