شاخص یاب

دلار / ین ژاپن

  • نرخ فعلی:112.27
  • بالاترین قیمت روز:112.31
  • پایین ترین قیمت روز:112.26
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:112.27
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۰:۴۸:۰۷
  • نرخ روز گذشته:112.28
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.01

نمودار کندل استیک دلار / ین ژاپن در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / ین ژاپن در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
112.27 ریال0:48:07
112.26 ریال0:46:11
112.27 ریال0:45:25
112.28 ریال0:44:13
112.27 ریال0:42:26
112.28 ریال0:39:39
112.29 ریال0:38:36
112.31 ریال0:36:54
112.3 ریال0:35:45
112.29 ریال0:32:44
112.3 ریال0:29:12
112.31 ریال0:26:06
112.3 ریال0:22:20
112.29 ریال0:19:16
112.3 ریال0:18:34
112.29 ریال0:12:44
112.27 ریال0:08:19
112.26 ریال0:07:51
112.26 ریال0:06:48
112.27 ریال0:05:37
نظرات