شاخص یاب

دلار / ین ژاپن

  • نرخ فعلی:112.25
  • بالاترین قیمت روز:112.28
  • پایین ترین قیمت روز:112.18
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.08
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.06%
  • نرخ بازگشایی بازار:112.26
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۳۳:۱۳
  • نرخ روز گذشته:112.25
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / ین ژاپن در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / ین ژاپن در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
112.25 ریال13:33:13
112.26 ریال13:29:09
112.25 ریال13:27:13
112.24 ریال13:26:10
112.25 ریال13:24:12
112.26 ریال13:23:09
112.25 ریال13:17:09
112.24 ریال13:15:14
112.23 ریال13:11:10
112.24 ریال13:10:11
112.25 ریال13:07:10
112.26 ریال13:02:10
112.25 ریال12:56:09
112.26 ریال12:54:12
112.27 ریال12:48:12
112.26 ریال12:46:10
112.25 ریال12:43:09
112.26 ریال12:42:12
112.25 ریال12:38:10
112.24 ریال12:37:10
112.23 ریال12:36:12
112.22 ریال12:34:10
112.21 ریال12:32:10
112.2 ریال12:29:10
112.19 ریال12:28:10
112.2 ریال12:26:10
112.19 ریال12:23:10
112.21 ریال12:20:12
112.2 ریال12:18:12
112.21 ریال12:15:14
112.22 ریال12:14:10
112.23 ریال12:10:12
112.25 ریال12:06:13
112.24 ریال12:02:11
112.23 ریال12:01:11
112.24 ریال12:00:21
112.23 ریال11:54:13
112.24 ریال11:51:13
112.22 ریال11:50:13
112.21 ریال11:44:11
112.2 ریال11:42:13
112.21 ریال11:38:11
112.22 ریال11:37:11
112.21 ریال11:36:14
112.22 ریال11:33:14
112.2 ریال11:32:12
112.19 ریال11:27:14
112.18 ریال11:26:12
112.26 ریال1:21:08
112.25 ریال1:05:09
112.24 ریال1:02:08
112.25 ریال1:01:09
112.28 ریال0:41:07
112.27 ریال0:40:08
112.26 ریال0:38:07
112.25 ریال0:26:07
112.26 ریال0:22:07
112.27 ریال0:18:09
112.28 ریال0:15:10
112.27 ریال0:14:07
112.26 ریال0:04:08
نظرات