شاخص یاب

دلار / ین ژاپن

  • نرخ فعلی:112.82
  • بالاترین قیمت روز:112.96
  • پایین ترین قیمت روز:112.78
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.13
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:112.96
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۴۷:۱۳
  • نرخ روز گذشته:112.95
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.13

نمودار کندل استیک دلار / ین ژاپن در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / ین ژاپن در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
112.82 ریال11:47:13
112.81 ریال11:44:15
112.82 ریال11:40:18
112.83 ریال11:39:17
112.84 ریال11:37:13
112.83 ریال11:33:19
112.84 ریال11:32:19
112.85 ریال11:31:17
112.83 ریال11:29:13
112.82 ریال11:27:17
112.81 ریال11:25:14
112.8 ریال11:24:17
112.78 ریال11:18:17
112.79 ریال11:17:13
112.8 ریال11:15:19
112.79 ریال11:12:17
112.8 ریال11:11:13
112.83 ریال11:07:13
112.82 ریال11:06:17
112.81 ریال11:00:25
112.8 ریال10:58:12
112.79 ریال10:56:14
112.81 ریال10:54:16
112.79 ریال10:52:12
112.8 ریال10:51:17
112.82 ریال10:48:17
112.83 ریال10:47:12
112.82 ریال10:43:14
112.83 ریال10:41:12
112.82 ریال10:39:16
112.84 ریال10:38:12
112.83 ریال10:36:18
112.84 ریال10:35:15
112.85 ریال10:34:18
112.86 ریال10:32:13
112.85 ریال10:31:13
112.84 ریال10:30:19
112.83 ریال10:26:13
112.96 ریال0:20:10
112.95 ریال0:17:07
112.96 ریال0:16:08
112.95 ریال0:14:08
112.96 ریال0:13:07
نظرات