دلار / ین ژاپن

  • نرخ فعلی:107.57
  • بالاترین قیمت روز:107.7
  • پایین ترین قیمت روز:107.35
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.21
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.1%
  • نرخ بازگشایی بازار:107.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۱۳:۴۳
  • نرخ روز گذشته:107.4
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.16%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.17

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
107.57 ریال13:13:43
107.58 ریال13:07:49
107.56 ریال13:01:53
107.55 ریال12:55:51
107.59 ریال12:37:49
107.57 ریال12:32:28
107.55 ریال12:19:53
107.53 ریال11:50:17
107.54 ریال11:43:50
107.51 ریال11:31:42
107.52 ریال11:14:00
107.62 ریال10:43:42
107.63 ریال10:31:47
107.66 ریال10:20:18
107.65 ریال10:13:51
107.64 ریال10:07:52
107.63 ریال9:49:50
107.65 ریال9:37:38
107.67 ریال9:07:42
107.65 ریال8:43:53
107.63 ریال8:37:48
107.62 ریال8:25:48
107.61 ریال8:19:49
107.66 ریال8:07:47
107.65 ریال7:55:52
107.66 ریال7:44:21
107.67 ریال7:37:50
107.66 ریال7:13:53
107.69 ریال6:56:09
107.7 ریال6:37:33
107.69 ریال6:26:20
107.7 ریال6:19:45
107.67 ریال6:14:04
107.7 ریال6:08:52
107.68 ریال6:01:51
107.47 ریال5:50:19
107.45 ریال5:43:59
107.44 ریال5:38:11
107.49 ریال5:01:47
107.46 ریال4:19:53
107.45 ریال4:13:47
107.39 ریال4:02:19
107.41 ریال3:50:26
107.4 ریال3:44:15
107.42 ریال3:31:46
107.44 ریال3:25:47
107.43 ریال3:19:46
107.42 ریال3:07:47
107.43 ریال3:01:46
107.42 ریال2:55:49
107.44 ریال2:43:45
107.4 ریال2:25:53
107.37 ریال2:07:54
107.38 ریال2:02:12
107.39 ریال1:50:22
107.37 ریال1:26:17
107.35 ریال1:20:15
107.37 ریال1:07:50
107.36 ریال1:02:18
107.37 ریال0:55:50
107.36 ریال0:49:57
107.38 ریال0:44:32
107.41 ریال0:25:52
107.44 ریال0:14:35
107.5 ریال0:07:44
نظرات