دلار آمریکا / ین ژاپن

  • نرخ فعلی:112.1
  • بالاترین قیمت روز:112.19
  • پایین ترین قیمت روز:112.02
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.06
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:112.05
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱:۳۵
  • نرخ روز گذشته:112.07
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.03

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
112.1 ریال1:35:22
112.13 ریال1:32:56
112.16 ریال1:29:17
112.18 ریال1:26:20
112.16 ریال1:20:20
112.15 ریال1:17:48
112.13 ریال1:11:23
112.14 ریال1:02:23
112.16 ریال0:59:50
112.15 ریال0:56:22
112.16 ریال0:50:45
112.19 ریال0:47:14
112.16 ریال0:44:54
112.15 ریال0:41:27
112.14 ریال0:38:55
112.15 ریال0:35:29
112.11 ریال0:32:32
112.05 ریال0:26:52
112.04 ریال0:20:24
112.02 ریال0:17:25
112.04 ریال0:14:56
112.06 ریال0:11:25
112.05 ریال0:08:43
112.03 ریال0:05:26
112.05 ریال0:02:40
نظرات