دلار آمریکا / ین ژاپن

  • نرخ فعلی:111.53
  • بالاترین قیمت روز:111.63
  • پایین ترین قیمت روز:111.53
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.05
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:111.61
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱:۳۲
  • نرخ روز گذشته:111.62
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.09

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
111.53 ریال1:32:30
111.54 ریال1:29:25
111.55 ریال1:26:30
111.6 ریال1:24:00
111.63 ریال1:20:52
111.61 ریال1:17:28
111.58 ریال1:14:29
111.6 ریال1:11:27
111.58 ریال1:08:25
111.6 ریال1:05:49
111.58 ریال1:02:47
111.56 ریال0:59:24
111.58 ریال0:54:05
111.62 ریال0:50:34
111.61 ریال0:47:31
111.6 ریال0:44:28
111.59 ریال0:41:32
111.57 ریال0:38:40
111.59 ریال0:35:35
111.57 ریال0:33:01
111.58 ریال0:30:01
111.6 ریال0:21:00
111.59 ریال0:17:34
111.61 ریال0:05:49
نظرات