USD/JOD - دلار آمریکا / دینار اردن

  • نرخ فعلی:0.7115
  • بالاترین قیمت روز:0.7115
  • پایین ترین قیمت روز:0.7115
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7115
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۳:۲۰
  • نرخ روز گذشته:0.712
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0005

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7115 ریال3:20:36
نظرات