شاخص یاب

دلار / دینار اردن

  • نرخ فعلی:0.7123
  • بالاترین قیمت روز:0.7128
  • پایین ترین قیمت روز:0.7121
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7121
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۱۲:۱۴
  • نرخ روز گذشته:0.7126
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک دلار / دینار اردن در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دینار اردن در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7123 ریال14:12:14
0.7128 ریال14:11:10
0.7123 ریال14:03:14
0.7124 ریال13:41:10
0.7125 ریال13:19:09
0.7127 ریال11:28:10
0.7128 ریال10:57:13
0.7122 ریال9:36:12
0.7121 ریال9:15:14
0.7122 ریال8:52:09
0.7125 ریال8:29:09
0.7121 ریال8:14:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات