شاخص یاب

دلار / دینار اردن

  • نرخ فعلی:0.712
  • بالاترین قیمت روز:0.7128
  • پایین ترین قیمت روز:0.712
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.712
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۵۴:۲۵
  • نرخ روز گذشته:0.7125
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0005

نمودار کندل استیک دلار / دینار اردن در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دینار اردن در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.712 ریال17:54:25
0.7122 ریال17:32:19
0.712 ریال16:00:34
0.7127 ریال15:38:16
0.7125 ریال15:18:25
0.7128 ریال15:00:08
0.7128 ریال14:59:01
0.7128 ریال14:58:12
0.7128 ریال14:56:53
0.7127 ریال14:39:27
0.7127 ریال14:38:35
0.7127 ریال14:37:47
0.7127 ریال14:36:32
0.7128 ریال14:17:14
0.7128 ریال14:16:28
0.7128 ریال14:15:20
0.7128 ریال14:14:31
0.7127 ریال13:53:21
0.7127 ریال13:52:39
0.7127 ریال13:51:19
0.7127 ریال13:50:17
0.712 ریال13:15:00
0.712 ریال13:14:02
0.712 ریال13:13:17
0.7125 ریال13:10:39
0.712 ریال13:03:59
0.712 ریال13:02:42
0.712 ریال13:01:45
0.7125 ریال12:58:18
0.712 ریال12:47:54
0.712 ریال12:46:58
0.712 ریال12:46:18
0.7128 ریال12:43:29
0.7123 ریال12:24:11
0.7123 ریال12:23:05
0.7123 ریال12:22:21
0.7127 ریال12:05:57
0.7127 ریال12:03:54
0.7127 ریال12:02:41
0.7127 ریال12:01:47
0.712 ریال6:11:14
0.712 ریال6:10:29
0.712 ریال6:09:16
0.712 ریال6:08:26
0.7125 ریال4:10:45
0.7125 ریال4:09:45
0.7125 ریال4:08:52
0.712 ریال4:07:44
0.712 ریال4:05:58
0.7125 ریال3:23:29
0.7125 ریال3:22:31
0.7125 ریال3:21:46
0.712 ریال3:20:28
0.712 ریال3:19:25
نظرات