شاخص یاب

دلار / دینار اردن

  • نرخ فعلی:0.7092
  • بالاترین قیمت روز:0.71
  • پایین ترین قیمت روز:0.7092
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7093
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۰۳:۲۰
  • نرخ روز گذشته:0.71
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.11%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0008

نمودار کندل استیک دلار / دینار اردن در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دینار اردن در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7092 ریال8:03:20
0.71 ریال7:53:12
0.7092 ریال7:51:17
0.71 ریال7:46:12
0.7092 ریال7:45:15
0.71 ریال7:44:11
0.7092 ریال7:43:12
0.71 ریال7:37:12
0.7092 ریال7:34:12
0.71 ریال3:14:10
0.7093 ریال3:13:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات