دلار / کرون ایسلند

  • سکه فروشان مجاز99.81
  • بالاترین قیمت روز:99.97
  • پایین ترین قیمت روز:100.01
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.23
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:100.1
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۰۷:۵۷
  • نرخ روز گذشته:99.98
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.17%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.17

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
99.81 ریال16:07:57
99.78 ریال16:02:03
99.8 ریال15:43:59
99.83 ریال15:37:52
100.06 ریال15:25:59
100.04 ریال15:01:53
100.06 ریال14:56:13
100.03 ریال14:50:11
99.95 ریال14:37:49
99.97 ریال14:32:28
99.93 ریال14:19:52
99.95 ریال13:56:07
99.92 ریال13:49:53
100.05 ریال13:26:03
100.01 ریال13:14:05
100.02 ریال13:02:22
100.04 ریال12:49:36
100.06 ریال12:25:52
100.14 ریال11:31:56
100.11 ریال11:19:32
100.17 ریال11:01:59
100.14 ریال10:49:36
100.15 ریال10:37:56
100.17 ریال10:31:38
100.19 ریال10:07:45
100.2 ریال9:19:39
100.18 ریال9:07:48
100.17 ریال9:01:49
100.18 ریال8:49:27
100.17 ریال8:37:22
100.16 ریال8:25:27
100.17 ریال8:19:34
100.16 ریال8:13:43
100.13 ریال7:49:31
100.14 ریال7:37:31
100.13 ریال7:25:30
100.14 ریال7:01:35
100.13 ریال6:31:36
100.15 ریال5:37:18
100.14 ریال5:31:43
100.16 ریال4:55:33
100.1 ریال4:13:33
100.11 ریال4:01:37
100.08 ریال3:55:22
100.1 ریال3:43:38
100.09 ریال3:37:54
100.05 ریال3:31:15
100.04 ریال3:07:32
100.01 ریال2:49:16
100.1 ریال0:37:35
نظرات