دلار / دینار عراق

  • نرخ فعلی:1169.4
  • بالاترین قیمت روز:1169.4
  • پایین ترین قیمت روز:1166.8
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2.6
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,166.8
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۳:۲۱
  • نرخ روز گذشته:1,167.8
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.14%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1.6

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,169.4 ریال4:33:21
1,166.8 ریال1:32:21
نظرات