شاخص یاب

دلار / دینار عراق

  • نرخ فعلی:1185
  • بالاترین قیمت روز:1186
  • پایین ترین قیمت روز:1164.5
  • بیشترین مقدار نوسان روز:21.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.76%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,185
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۱۵:۱۲
  • نرخ روز گذشته:1,186
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1

نمودار کندل استیک دلار / دینار عراق در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دینار عراق در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,185 ریال19:15:12
1,186 ریال17:09:11
1,185 ریال17:08:08
1,167.2 ریال15:36:10
1,164.5 ریال4:32:09
1,186 ریال3:48:11
1,185 ریال3:47:07
1,186 ریال3:40:09
1,185 ریال3:39:10
1,186 ریال3:24:11
1,185 ریال3:23:08
1,186 ریال3:22:08
1,185 ریال3:21:10
1,186 ریال2:28:08
1,185 ریال2:27:12
1,186 ریال2:01:10
1,185 ریال2:00:18
نظرات