USD/IQD - دلار آمریکا / دینار عراق

  • نرخ فعلی:1186
  • بالاترین قیمت روز:1192.4
  • پایین ترین قیمت روز:1186
  • بیشترین مقدار نوسان روز:6.4
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,191.8
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۱۷
  • نرخ روز گذشته:1,186
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,186 ریال18:17:46
1,192.4 ریال15:47:24
1,190 ریال4:35:26
1,191.8 ریال2:11:59
نظرات