شاخص یاب

دلار / دینار عراق

  • نرخ فعلی:1194
  • بالاترین قیمت روز:1218.8
  • پایین ترین قیمت روز:1193
  • بیشترین مقدار نوسان روز:25.8
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.08%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,193
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۰۷:۳۴
  • نرخ روز گذشته:1,194
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / دینار عراق در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دینار عراق در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,194 ریال21:07:34
1,194 ریال21:06:39
1,193 ریال18:25:23
1,193 ریال18:24:16
1,218.8 ریال15:45:35
1,218.8 ریال15:44:42
1,212.2 ریال4:35:40
1,212.2 ریال4:34:32
1,193 ریال1:35:43
1,193 ریال1:34:39
نظرات