شاخص یاب

دلار / روپیه هند

  • نرخ فعلی:70.35
  • بالاترین قیمت روز:70.631
  • پایین ترین قیمت روز:70.31
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.27
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.4%
  • نرخ بازگشایی بازار:70.32
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۲۲:۰۸
  • نرخ روز گذشته:70.31
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.04

نمودار کندل استیک دلار / روپیه هند در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / روپیه هند در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
70.35 ریال4:22:08
70.59 ریال3:15:13
70.423 ریال3:07:09
70.631 ریال2:51:12
70.63 ریال2:50:11
70.631 ریال2:32:11
70.365 ریال2:17:09
70.59 ریال2:02:10
70.365 ریال2:00:18
70.36 ریال1:59:08
70.365 ریال1:43:09
70.366 ریال1:41:08
70.36 ریال1:38:09
70.355 ریال1:31:09
70.35 ریال1:29:09
70.355 ریال1:10:10
70.35 ریال1:09:11
70.355 ریال1:07:08
70.35 ریال0:58:09
70.331 ریال0:57:11
70.35 ریال0:41:08
70.33 ریال0:33:11
70.31 ریال0:31:10
70.32 ریال0:30:14
70.31 ریال0:26:08
70.32 ریال0:23:08
70.33 ریال0:21:12
70.32 ریال0:17:09
70.319 ریال0:16:09
70.32 ریال0:15:13
70.33 ریال0:13:08
70.423 ریال0:12:11
70.452 ریال0:11:08
70.443 ریال0:10:12
70.43 ریال0:08:09
70.33 ریال0:06:11
70.32 ریال0:03:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات