کالایاب
شاخص یاب

دلار / روپیه هند

  • نرخ فعلی:68.798
  • بالاترین قیمت روز:68.83
  • پایین ترین قیمت روز:68.63
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.06
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.15%
  • نرخ بازگشایی بازار:68.66
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۳۳:۳۶
  • نرخ روز گذشته:68.69
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.16%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.108

نمودار کندل استیک دلار / روپیه هند در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / روپیه هند در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
68.798 ریال13:33:36
68.802 ریال13:29:14
68.797 ریال13:25:19
68.8 ریال13:21:19
68.797 ریال13:17:15
68.78 ریال13:09:33
68.787 ریال13:05:38
68.78 ریال13:01:47
68.773 ریال12:57:33
68.785 ریال12:53:27
68.778 ریال12:45:49
68.76 ریال12:41:41
68.777 ریال12:36:52
68.78 ریال12:33:38
68.803 ریال12:29:28
68.776 ریال12:24:36
68.752 ریال12:21:37
68.748 ریال12:17:30
68.737 ریال12:13:33
68.713 ریال12:09:42
68.708 ریال12:05:35
68.713 ریال12:01:38
68.718 ریال11:57:39
68.725 ریال11:53:22
68.735 ریال11:49:21
68.75 ریال11:41:14
68.745 ریال11:37:17
68.8 ریال11:34:19
68.808 ریال11:25:19
68.803 ریال11:17:10
68.798 ریال11:13:16
68.8 ریال11:09:15
68.81 ریال11:05:15
68.802 ریال11:01:13
68.805 ریال10:57:12
68.81 ریال10:45:13
68.8 ریال10:41:07
68.785 ریال10:37:10
68.788 ریال10:33:12
68.79 ریال10:25:10
68.783 ریال10:21:09
68.785 ریال10:17:06
68.775 ریال10:13:05
68.805 ریال10:09:07
68.813 ریال10:05:07
68.808 ریال10:01:08
68.8 ریال9:53:05
68.808 ریال9:49:04
68.8 ریال9:45:08
68.813 ریال9:41:06
68.808 ریال9:37:05
68.815 ریال9:29:04
68.823 ریال9:25:06
68.83 ریال9:21:06
68.82 ریال9:17:05
68.81 ریال9:09:05
68.815 ریال9:05:06
68.788 ریال9:01:05
68.782 ریال8:57:05
68.783 ریال8:53:04
68.78 ریال8:49:04
68.79 ریال8:45:07
68.775 ریال8:41:04
68.755 ریال8:37:04
68.785 ریال8:33:05
68.795 ریال8:29:04
68.76 ریال8:25:05
68.79 ریال8:21:05
68.788 ریال8:17:04
68.785 ریال8:13:04
68.77 ریال8:09:05
68.72 ریال8:05:05
68.692 ریال8:01:04
68.695 ریال7:49:03
68.632 ریال6:53:04
68.63 ریال6:45:05
68.671 ریال6:33:05
68.689 ریال6:13:04
68.71 ریال3:37:03
68.66 ریال0:33:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات