شاخص یاب

دلار / روپیه هند

  • نرخ فعلی:69.971
  • بالاترین قیمت روز:69.98
  • پایین ترین قیمت روز:69.96
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:69.97
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۱۲:۰۶
  • نرخ روز گذشته:69.98
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.009

نمودار کندل استیک دلار / روپیه هند در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / روپیه هند در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
69.971 ریال6:12:06
69.971 ریال6:11:14
69.971 ریال6:10:29
69.97 ریال5:39:04
69.97 ریال5:37:27
69.971 ریال5:35:23
69.971 ریال5:34:41
69.97 ریال2:40:55
69.97 ریال2:39:57
69.97 ریال2:39:12
69.969 ریال2:29:12
69.969 ریال2:28:13
69.967 ریال2:26:15
69.967 ریال2:25:13
69.967 ریال2:24:20
69.97 ریال1:11:47
69.97 ریال1:10:55
69.97 ریال1:10:08
69.96 ریال1:07:17
69.97 ریال0:46:23
69.97 ریال0:45:34
69.97 ریال0:44:24
69.97 ریال0:43:29
69.967 ریال0:41:24
69.967 ریال0:40:17
69.967 ریال0:39:34
69.967 ریال0:38:31
69.98 ریال0:37:38
69.98 ریال0:36:53
69.97 ریال0:22:24
69.97 ریال0:21:35
69.97 ریال0:20:26
69.975 ریال0:17:47
69.975 ریال0:16:52
69.975 ریال0:16:06
69.975 ریال0:14:48
69.98 ریال0:11:33
69.98 ریال0:10:34
69.975 ریال0:08:42
69.975 ریال0:07:51
69.975 ریال0:07:10
69.97 ریال0:06:14
69.97 ریال0:05:09
69.97 ریال0:04:48
69.97 ریال0:02:58
نظرات