دلار / روپیه هند

  • نرخ فعلی:66.92
  • بالاترین قیمت روز:66.96
  • پایین ترین قیمت روز:66.813
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.11
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:66.927
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۵۱:۴۲
  • نرخ روز گذشته:66.93
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.01