شاخص یاب

دلار / روپیه اندونزی

  • نرخ فعلی:14484.7
  • بالاترین قیمت روز:14488
  • پایین ترین قیمت روز:14455
  • بیشترین مقدار نوسان روز:33
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:14,485.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۰۳:۳۴
  • نرخ روز گذشته:14,487.1
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2.4

نمودار کندل استیک دلار / روپیه اندونزی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / روپیه اندونزی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
14,484.7 ریال6:03:34
14,484.7 ریال6:02:21
14,483.5 ریال1:18:34
14,483.5 ریال1:17:17
14,484.7 ریال1:14:09
14,483.5 ریال1:05:29
14,483.5 ریال1:04:37
14,483.5 ریال1:04:03
14,488 ریال0:56:13
14,488 ریال0:55:19
14,455 ریال0:54:28
14,485.5 ریال0:37:36
14,485.5 ریال0:36:51
14,485.5 ریال0:35:43
نظرات