دلار / کونا کرواسی

  • نرخ فعلی:6.0336
  • بالاترین قیمت روز:6.0368
  • پایین ترین قیمت روز:6.0327
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:6.0363
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۷:۵۵
  • نرخ روز گذشته:6.0375
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0039

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6.0336 ریال1:37:55
6.0327 ریال1:13:53
6.0332 ریال1:01:43
6.0352 ریال0:44:21
6.0368 ریال0:31:51
6.0364 ریال0:19:48
6.0363 ریال0:07:55
نظرات