شاخص یاب

دلار / کونا کرواسی

  • نرخ فعلی:6.3328
  • بالاترین قیمت روز:6.3328
  • پایین ترین قیمت روز:6.3277
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:6.3277
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۲۷:۳۹
  • نرخ روز گذشته:6.3328
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / کونا کرواسی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / کونا کرواسی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6.3328 ریال15:27:39
6.3277 ریال13:12:32
نظرات