شاخص یاب

دلار / لمپیرا هندوراس

  • نرخ فعلی:24.18
  • بالاترین قیمت روز:24.505
  • پایین ترین قیمت روز:24.18
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.32
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.34%
  • نرخ بازگشایی بازار:24.18
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۱۳:۱۸
  • نرخ روز گذشته:24.19
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.01

نمودار کندل استیک دلار / لمپیرا هندوراس در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / لمپیرا هندوراس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
24.18 ریال19:13:18
24.19 ریال19:04:18
24.18 ریال17:31:18
24.386 ریال15:38:16
24.505 ریال4:42:50
24.505 ریال4:42:09
24.505 ریال4:41:43
24.505 ریال4:40:57
24.18 ریال1:02:40
24.18 ریال1:01:34
نظرات