دلار / کوتزال گواتمالی

  • نرخ فعلی:7.2755
  • بالاترین قیمت روز:7.2755
  • پایین ترین قیمت روز:7.2596
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:7.2596
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۳:۲۱
  • نرخ روز گذشته:7.2659
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0096

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7.2755 ریال4:33:21
7.2596 ریال1:32:21
نظرات