شاخص یاب

دلار / کوتزال گواتمالی

  • نرخ فعلی:7.5376
  • بالاترین قیمت روز:7.5376
  • پایین ترین قیمت روز:7.5034
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:7.5034
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۴:۱۵
  • نرخ روز گذشته:7.5372
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار کندل استیک دلار / کوتزال گواتمالی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / کوتزال گواتمالی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7.5376 ریال15:34:15
7.5034 ریال4:32:10
نظرات