کالایاب
شاخص یاب

دلار / کوتزال گواتمالی

  • نرخ فعلی:7.69
  • بالاترین قیمت روز:7.692
  • پایین ترین قیمت روز:7.659
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:7.661
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۴۶:۱۲
  • نرخ روز گذشته:7.667
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.3%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.023

نمودار کندل استیک دلار / کوتزال گواتمالی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / کوتزال گواتمالی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7.69 ریال22:46:12
7.664 ریال22:45:18
7.692 ریال22:44:12
7.69 ریال21:34:14
7.664 ریال21:32:14
7.69 ریال21:29:14
7.664 ریال21:28:16
7.69 ریال21:18:18
7.664 ریال21:15:18
7.69 ریال21:07:12
7.664 ریال21:05:15
7.69 ریال20:56:13
7.664 ریال20:55:16
7.69 ریال20:53:13
7.664 ریال20:50:18
7.69 ریال20:43:15
7.665 ریال20:38:13
7.69 ریال20:18:18
7.665 ریال19:40:20
7.692 ریال19:28:16
7.665 ریال17:42:21
7.69 ریال17:36:23
7.659 ریال17:15:23
7.691 ریال17:14:15
7.69 ریال17:03:28
7.659 ریال17:02:23
7.69 ریال9:30:25
7.661 ریال7:25:11
7.69 ریال6:47:10
7.661 ریال6:40:12
7.69 ریال5:12:13
7.661 ریال5:05:11
7.69 ریال4:24:13
7.661 ریال0:14:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات