USD/GTQ Ask

  • نرخ فعلی:7.496
  • بالاترین قیمت روز:7.4971
  • پایین ترین قیمت روز:7.496
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:7.4971
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۳:۳۴
  • نرخ روز گذشته:7.5236
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.37%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0276

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7.496 ریال3:34:40
7.4971 ریال1:10:41
نظرات