شاخص یاب

دلار / کوتزال گواتمالی

  • نرخ فعلی:7.8909
  • بالاترین قیمت روز:7.8909
  • پایین ترین قیمت روز:7.8732
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:7.8732
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۶:۱۰
  • نرخ روز گذشته:7.8901
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0008

نمودار کندل استیک دلار / کوتزال گواتمالی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / کوتزال گواتمالی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7.8909 ریال15:36:10
7.8732 ریال4:32:09
نظرات