دلار / کوتزال گواتمالی

  • سکه فروشان مجاز7.5751
  • بالاترین قیمت روز:7.6057
  • پایین ترین قیمت روز:7.5751
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:7.6057
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۳۱:۲۸
  • نرخ روز گذشته:7.5817
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.09%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0066

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7.5751 ریال16:31:28
7.5753 ریال15:49:25
7.6057 ریال4:37:49
نظرات