شاخص یاب

دلار / فرانک گینه

  • نرخ فعلی:8950
  • بالاترین قیمت روز:9027.6
  • پایین ترین قیمت روز:8950
  • بیشترین مقدار نوسان روز:49.9
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:9,027.6
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۴۶:۱۱
  • نرخ روز گذشته:8,997.4
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.53%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:47.4

نمودار کندل استیک دلار / فرانک گینه در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / فرانک گینه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
8,950 ریال16:46:11
8,999.9 ریال15:33:15
9,027.6 ریال4:32:10
نظرات