دلار / فرانک گینه

  • نرخ فعلی:8919.5
  • بالاترین قیمت روز:8955
  • پایین ترین قیمت روز:8919.5
  • بیشترین مقدار نوسان روز:30.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:8,955
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۳:۰۷
  • نرخ روز گذشته:8,950
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.34%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:30.5

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
8,919.5 ریال4:33:07
8,950 ریال1:14:04
8,955 ریال0:08:07
نظرات