شاخص یاب

دلار / فرانک گینه

  • نرخ فعلی:9140
  • بالاترین قیمت روز:9360
  • پایین ترین قیمت روز:9140
  • بیشترین مقدار نوسان روز:220
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:9,200
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۲۱:۳۹
  • نرخ روز گذشته:9,140
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / فرانک گینه در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / فرانک گینه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
9,140 ریال6:21:39
9,140 ریال6:21:32
9,140 ریال6:21:27
9,200 ریال6:18:43
9,140 ریال3:27:16
9,200 ریال3:26:10
9,140 ریال3:07:10
9,200 ریال3:06:14
9,140 ریال2:44:10
9,360 ریال2:43:10
9,140 ریال1:07:11
9,200 ریال1:06:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات