شاخص یاب

دلار / فرانک گینه

  • نرخ فعلی:9166.5
  • بالاترین قیمت روز:9245
  • پایین ترین قیمت روز:9166.5
  • بیشترین مقدار نوسان روز:78.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:9,245
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۴۲:۵۰
  • نرخ روز گذشته:9,240
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.8%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:73.5

نمودار کندل استیک دلار / فرانک گینه در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / فرانک گینه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
9,166.5 ریال4:42:50
9,166.5 ریال4:42:09
9,166.5 ریال4:41:43
9,166.5 ریال4:40:57
9,245 ریال0:37:38
9,245 ریال0:36:53
9,245 ریال0:35:47
نظرات