شاخص یاب

دلار / دلاسی گامبیا

  • نرخ فعلی:49.09
  • بالاترین قیمت روز:49.25
  • پایین ترین قیمت روز:49.09
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.16
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:49.1
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۰۸:۰۸
  • نرخ روز گذشته:49.19
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.2%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.1

نمودار کندل استیک دلار / دلاسی گامبیا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلاسی گامبیا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
49.09 ریال17:08:08
49.25 ریال10:57:12
49.1 ریال1:42:11
نظرات