کالایاب
شاخص یاب

دلار / دلاسی گامبیا

  • نرخ فعلی:50.95
  • بالاترین قیمت روز:51.93
  • پایین ترین قیمت روز:50.1
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.97
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:50.95
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۴۶:۱۲
  • نرخ روز گذشته:51.9
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.86%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.95

نمودار کندل استیک دلار / دلاسی گامبیا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلاسی گامبیا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
50.95 ریال22:46:12
51.9 ریال22:45:18
50.96 ریال22:44:12
50.95 ریال21:34:13
51.9 ریال21:32:14
50.95 ریال21:29:14
51.9 ریال21:28:16
50.95 ریال21:18:18
51.9 ریال21:15:18
50.95 ریال21:07:12
51.9 ریال21:05:15
50.95 ریال20:56:13
51.9 ریال20:53:13
50.95 ریال20:43:15
51.92 ریال20:38:13
50.95 ریال20:18:18
51.92 ریال19:38:14
51.93 ریال19:28:16
51.92 ریال17:58:18
50.95 ریال17:37:20
51.92 ریال17:15:23
50.96 ریال17:14:15
50.95 ریال14:25:26
50.1 ریال14:23:24
50.3 ریال14:22:17
50.95 ریال9:30:25
51.9 ریال7:24:13
50.95 ریال6:47:10
51.9 ریال6:38:10
50.95 ریال5:12:13
51.9 ریال5:04:10
50.95 ریال4:24:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات