دلار / دلاسی گامبیا

  • نرخ فعلی:47.51
  • بالاترین قیمت روز:47.51
  • پایین ترین قیمت روز:47.47
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.04
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:47.47
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۱۴:۰۴
  • نرخ روز گذشته:47.44
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.15%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.07

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
47.51 ریال1:14:04
47.47 ریال0:08:07
نظرات