شاخص یاب

دلار / دلاسی گامبیا

  • نرخ فعلی:48.51
  • بالاترین قیمت روز:48.51
  • پایین ترین قیمت روز:48.51
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:48.51
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۰:۱۷:۱۶
  • نرخ روز گذشته:48.48
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.03

نمودار کندل استیک دلار / دلاسی گامبیا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلاسی گامبیا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
48.51 ریال0:17:16
48.51 ریال0:16:10
48.51 ریال0:15:18
نظرات