شاخص یاب

دلار / سدی غنا

  • نرخ فعلی:4.81
  • بالاترین قیمت روز:4.816
  • پایین ترین قیمت روز:4.81
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:4.816
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۰۳:۱۰
  • نرخ روز گذشته:4.81
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / سدی غنا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / سدی غنا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4.81 ریال1:03:10
4.816 ریال1:02:08
4.81 ریال0:51:10
4.816 ریال0:50:10
4.81 ریال0:39:09
4.816 ریال0:38:08
نظرات