شاخص یاب

دلار / سدی غنا

  • نرخ فعلی:4.7341
  • بالاترین قیمت روز:4.7341
  • پایین ترین قیمت روز:4.7341
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:4.7341
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۴:۴۹
  • نرخ روز گذشته:4.795
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.29%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0609

نمودار کندل استیک دلار / سدی غنا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / سدی غنا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4.7341 ریال4:34:49
4.7341 ریال4:33:52
نظرات