شاخص یاب

دلار / سدی غنا

  • نرخ فعلی:4.971
  • بالاترین قیمت روز:4.971
  • پایین ترین قیمت روز:4.7447
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.22
  • درصد بیشترین نوسان روز:4.77%
  • نرخ بازگشایی بازار:4.961
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۱۶:۲۱
  • نرخ روز گذشته:4.95
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.42%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.021

نمودار کندل استیک دلار / سدی غنا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / سدی غنا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4.971 ریال20:16:21
4.95 ریال17:37:22
4.7447 ریال15:39:27
4.961 ریال12:47:26
4.7521 ریال4:32:14
4.95 ریال0:21:11
4.961 ریال0:20:10
4.95 ریال0:19:08
4.961 ریال0:18:11
4.95 ریال0:06:10
4.961 ریال0:05:09
نظرات