دلار / سدی غنا

  • نرخ فعلی:4.6128
  • بالاترین قیمت روز:4.6128
  • پایین ترین قیمت روز:4.6027
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:4.6027
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۳:۲۱
  • نرخ روز گذشته:4.5296
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.84%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0832

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4.6128 ریال4:33:21
4.6027 ریال1:32:21
نظرات