USD/GHS - دلار آمریکا / سدی غنا

  • نرخ فعلی:4.524
  • بالاترین قیمت روز:4.586
  • پایین ترین قیمت روز:4.524
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.06
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:4.554
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۱۷
  • نرخ روز گذشته:4.53
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.006

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4.524 ریال18:17:46
4.586 ریال15:47:24
4.5472 ریال4:35:26
4.554 ریال2:11:59
نظرات