شاخص یاب

دلار / سدی غنا

  • نرخ فعلی:4.8421
  • بالاترین قیمت روز:4.845
  • پایین ترین قیمت روز:4.834
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:4.845
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۴۲:۵۰
  • نرخ روز گذشته:4.834
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.17%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0081

نمودار کندل استیک دلار / سدی غنا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / سدی غنا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4.8421 ریال4:42:50
4.8421 ریال4:42:09
4.8421 ریال4:41:43
4.8421 ریال4:40:57
4.834 ریال4:10:45
4.834 ریال4:09:45
4.834 ریال4:08:52
4.845 ریال4:05:59
نظرات