کالایاب
شاخص یاب

دلار / پوند انگلیس

  • نرخ فعلی:0.8028
  • بالاترین قیمت روز:0.8036
  • پایین ترین قیمت روز:0.7995
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.8
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۵۷:۲۰
  • نرخ روز گذشته:0.7999
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.36%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0029

نمودار کندل استیک دلار / پوند انگلیس در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پوند انگلیس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.8028 ریال13:57:20
0.803 ریال13:55:19
0.803 ریال13:55:18
0.8029 ریال13:53:14
0.803 ریال13:49:16
0.8028 ریال13:47:15
0.803 ریال13:45:25
0.803 ریال13:45:23
0.8028 ریال13:41:15
0.8024 ریال13:39:20
0.8026 ریال13:37:17
0.8032 ریال13:35:17
0.8032 ریال13:35:16
0.8031 ریال13:30:28
0.8032 ریال13:29:15
0.803 ریال13:27:19
0.8035 ریال13:25:20
0.8035 ریال13:25:19
0.8031 ریال13:23:14
0.8032 ریال13:17:15
0.8033 ریال13:15:22
0.8033 ریال13:15:21
0.8036 ریال13:13:16
0.8035 ریال13:11:14
0.8031 ریال13:09:19
0.803 ریال13:07:15
0.8031 ریال13:03:15
0.8021 ریال13:00:36
0.8022 ریال12:55:18
0.8022 ریال12:55:18
0.8019 ریال12:53:14
0.8018 ریال12:51:19
0.8017 ریال12:49:15
0.8016 ریال12:47:13
0.8013 ریال12:45:22
0.8013 ریال12:45:20
0.8017 ریال12:43:14
0.8015 ریال12:41:13
0.8016 ریال12:39:19
0.8017 ریال12:37:15
0.8015 ریال12:30:26
0.8015 ریال12:30:26
0.8017 ریال12:29:14
0.8014 ریال12:27:17
0.8015 ریال12:25:17
0.8015 ریال12:25:16
0.8014 ریال12:23:13
0.8013 ریال12:21:19
0.801 ریال12:19:13
0.8012 ریال12:12:19
0.8014 ریال12:09:16
0.8013 ریال12:07:12
0.8015 ریال12:05:15
0.8015 ریال12:05:15
0.8017 ریال12:03:16
0.8019 ریال12:00:30
0.8018 ریال11:57:17
0.802 ریال11:55:14
0.802 ریال11:55:14
0.8019 ریال11:53:11
0.8017 ریال11:51:17
0.8016 ریال11:49:07
0.8019 ریال11:47:05
0.8018 ریال11:45:10
0.8019 ریال11:43:06
0.8016 ریال11:41:06
0.8009 ریال11:39:08
0.8008 ریال11:37:07
0.801 ریال11:33:08
0.8008 ریال11:30:13
0.8005 ریال11:29:06
0.8004 ریال11:27:09
0.8006 ریال11:23:06
0.8005 ریال11:21:09
0.8004 ریال11:17:06
0.8008 ریال11:09:09
0.8009 ریال11:07:06
0.8008 ریال11:03:07
0.8009 ریال11:00:16
0.8008 ریال10:59:05
0.8007 ریال10:57:07
0.8006 ریال10:55:06
0.8006 ریال10:55:06
0.8005 ریال10:53:04
0.8008 ریال10:51:07
0.8006 ریال10:49:05
0.8004 ریال10:47:05
0.8003 ریال10:45:09
0.8002 ریال10:43:05
0.8003 ریال10:41:05
0.8001 ریال10:37:05
0.8005 ریال10:35:06
0.8005 ریال10:35:05
0.8006 ریال10:33:08
0.8005 ریال10:29:05
0.8006 ریال10:27:08
0.8004 ریال10:15:09
0.8006 ریال10:11:05
0.8007 ریال10:09:08
0.8011 ریال10:05:06
0.8011 ریال10:05:06
0.801 ریال9:59:05
0.8008 ریال9:57:07
0.801 ریال9:51:08
0.8009 ریال9:45:09
0.8007 ریال9:43:04
0.8008 ریال9:41:05
0.8007 ریال9:37:04
0.8008 ریال9:23:04
0.8007 ریال9:21:08
0.8008 ریال9:19:05
0.8009 ریال9:13:04
0.801 ریال9:07:04
0.8008 ریال9:03:06
0.8009 ریال9:00:12
0.8008 ریال8:59:03
0.8009 ریال8:55:05
0.8009 ریال8:55:05
0.801 ریال8:51:07
0.8009 ریال8:47:04
0.801 ریال8:37:04
0.8009 ریال8:35:06
0.8009 ریال8:35:05
0.8008 ریال8:33:07
0.801 ریال8:31:04
0.8009 ریال8:29:03
0.8008 ریال8:27:06
0.8006 ریال8:25:05
0.8006 ریال8:25:04
0.8008 ریال8:23:03
0.8006 ریال8:19:04
0.8005 ریال8:15:07
0.8006 ریال8:13:03
0.8004 ریال8:07:04
0.8005 ریال8:03:06
0.8004 ریال8:00:11
0.8007 ریال7:57:07
0.8006 ریال7:43:03
0.8004 ریال7:41:03
0.8005 ریال7:39:07
0.8004 ریال7:37:04
0.8006 ریال7:35:05
0.8006 ریال7:35:05
0.8005 ریال7:33:06
0.8004 ریال7:29:04
0.8005 ریال7:27:07
0.8007 ریال7:25:05
0.8007 ریال7:25:04
0.8006 ریال7:05:05
0.8006 ریال7:05:04
0.8004 ریال7:01:05
0.8005 ریال6:59:03
0.8004 ریال6:55:06
0.8004 ریال6:55:05
0.8006 ریال6:53:04
0.8004 ریال6:51:07
0.8005 ریال6:49:04
0.8003 ریال6:47:03
0.8005 ریال6:45:07
0.8004 ریال6:43:04
0.8006 ریال6:41:04
0.8004 ریال6:37:04
0.8006 ریال6:33:06
0.8005 ریال6:31:04
0.8006 ریال6:23:03
0.8007 ریال6:21:15
0.8006 ریال6:19:06
0.8008 ریال6:09:06
0.8009 ریال6:07:04
0.8008 ریال6:03:06
0.8006 ریال5:59:04
0.8008 ریال5:57:08
0.8006 ریال5:55:06
0.8006 ریال5:55:05
0.8008 ریال5:51:07
0.8007 ریال5:49:04
0.8005 ریال5:47:04
0.8006 ریال5:45:07
0.8008 ریال5:43:04
0.8007 ریال5:41:03
0.8008 ریال5:35:05
0.8008 ریال5:35:04
0.8007 ریال5:31:05
0.8006 ریال5:29:04
0.8008 ریال5:27:06
0.8005 ریال5:25:05
0.8005 ریال5:25:04
0.8006 ریال5:23:04
0.8005 ریال5:21:06
0.8004 ریال5:17:04
0.8005 ریال5:15:07
0.8004 ریال5:13:05
0.8003 ریال5:11:04
0.8004 ریال5:09:05
0.8003 ریال5:07:04
0.8004 ریال5:01:04
0.8003 ریال4:59:04
0.8001 ریال4:55:05
0.8001 ریال4:55:04
0.8002 ریال4:53:04
0.8001 ریال4:43:03
0.7999 ریال4:39:06
0.7996 ریال4:35:05
0.7996 ریال4:35:04
0.7997 ریال4:33:05
0.7999 ریال4:25:04
0.7999 ریال4:25:03
0.7998 ریال4:23:04
0.7999 ریال4:21:06
0.7997 ریال4:19:04
0.7998 ریال4:17:03
0.7999 ریال4:07:03
0.8 ریال4:05:04
0.8 ریال4:05:04
0.7997 ریال3:55:03
0.7999 ریال3:33:05
0.7997 ریال3:31:04
0.7999 ریال3:29:04
0.7998 ریال3:27:06
0.7997 ریال3:21:05
0.7998 ریال3:17:03
0.7997 ریال3:05:05
0.7997 ریال3:05:04
0.7996 ریال2:57:06
0.7997 ریال2:53:04
0.7995 ریال2:51:05
0.7997 ریال2:33:06
0.7999 ریال2:29:04
0.7997 ریال2:25:04
0.7997 ریال2:25:04
0.8 ریال2:23:03
0.7999 ریال2:21:05
0.8 ریال2:19:04
0.8001 ریال2:15:06
0.7999 ریال2:13:04
0.8 ریال2:03:04
0.8001 ریال1:59:04
0.7999 ریال1:57:05
0.8001 ریال1:55:04
0.8 ریال1:53:04
0.7999 ریال1:47:04
0.7997 ریال1:45:05
0.8001 ریال1:37:04
0.7998 ریال1:33:05
0.7999 ریال1:30:07
0.8001 ریال1:07:04
0.7999 ریال1:03:05
0.8 ریال1:00:11
0.7999 ریال0:59:04
0.8 ریال0:57:07
0.7999 ریال0:47:04
0.8 ریال0:45:08
0.7999 ریال0:35:05
0.7999 ریال0:35:04
0.7997 ریال0:30:09
0.7999 ریال0:29:04
0.7997 ریال0:23:04
0.7998 ریال0:21:07
0.8 ریال0:15:08
0.8 ریال0:15:08
0.8001 ریال0:11:04
0.7999 ریال0:05:05
0.7999 ریال0:05:04
0.8 ریال0:04:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات