شاخص یاب

دلار / پوند انگلیس

  • نرخ فعلی:0.7751
  • بالاترین قیمت روز:0.7751
  • پایین ترین قیمت روز:0.7749
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.775
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۳۲:۱۸
  • نرخ روز گذشته:0.7732
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.25%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0019

نمودار کندل استیک دلار / پوند انگلیس در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پوند انگلیس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7751 ریال10:32:18
0.775 ریال10:30:29
0.7751 ریال10:17:12
0.775 ریال10:16:12
0.7751 ریال10:14:13
0.7749 ریال10:13:14
0.775 ریال10:12:18
0.7749 ریال10:11:12
0.775 ریال9:58:11
0.7751 ریال9:54:16
0.775 ریال9:44:12
0.7751 ریال9:43:16
0.7751 ریال9:43:14
0.775 ریال9:42:20
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات