کالایاب
شاخص یاب

دلار / پوند انگلیس

  • نرخ فعلی:0.8059
  • بالاترین قیمت روز:0.8077
  • پایین ترین قیمت روز:0.8052
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.8059
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۵۳:۲۸
  • نرخ روز گذشته:0.8061
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک دلار / پوند انگلیس در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پوند انگلیس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.8059 ریال12:53:28
0.8061 ریال12:50:34
0.8059 ریال12:45:51
0.8057 ریال12:41:42
0.8056 ریال12:36:54
0.8061 ریال12:33:38
0.8065 ریال12:29:29
0.8063 ریال12:24:37
0.8072 ریال12:21:38
0.807 ریال12:17:31
0.8067 ریال12:09:44
0.8062 ریال12:05:37
0.8064 ریال12:01:39
0.8067 ریال11:57:40
0.8072 ریال11:49:22
0.8074 ریال11:45:33
0.8076 ریال11:41:15
0.8072 ریال11:37:18
0.8073 ریال11:34:20
0.8077 ریال11:29:18
0.8074 ریال11:25:19
0.8073 ریال11:21:19
0.8066 ریال11:17:11
0.8065 ریال11:09:16
0.8063 ریال11:05:16
0.8059 ریال10:50:10
0.806 ریال10:45:13
0.8058 ریال10:41:07
0.8056 ریال10:37:10
0.8055 ریال10:33:12
0.8053 ریال10:29:08
0.8054 ریال10:25:10
0.8053 ریال10:13:05
0.8054 ریال10:09:07
0.8055 ریال9:41:06
0.8052 ریال9:37:05
0.8054 ریال9:33:07
0.8052 ریال9:29:04
0.8054 ریال9:21:06
0.8053 ریال9:09:05
0.8055 ریال9:05:06
0.8056 ریال9:01:05
0.8057 ریال8:57:05
0.8055 ریال8:33:05
0.8056 ریال8:17:04
0.8055 ریال7:57:05
0.8057 ریال7:45:06
0.8059 ریال7:41:04
0.8058 ریال7:37:04
0.806 ریال7:29:03
0.8061 ریال7:25:04
0.8059 ریال7:13:03
0.8057 ریال6:57:04
0.8058 ریال6:53:04
0.8057 ریال6:49:03
0.8056 ریال6:33:05
0.8055 ریال6:29:04
0.8056 ریال6:17:03
0.8057 ریال6:01:04
0.8056 ریال5:57:05
0.8057 ریال5:53:03
0.8058 ریال5:49:03
0.8059 ریال5:33:05
0.806 ریال5:29:03
0.8061 ریال5:25:05
0.8059 ریال5:17:04
0.8061 ریال4:49:03
0.8062 ریال4:45:06
0.8061 ریال4:37:04
0.8059 ریال4:33:04
0.8058 ریال4:25:04
0.8059 ریال4:05:04
0.8058 ریال3:57:05
0.8059 ریال3:49:03
0.8057 ریال3:45:05
0.8059 ریال3:17:04
0.8057 ریال3:13:03
0.8058 ریال3:05:04
0.8057 ریال3:01:04
0.8058 ریال2:57:04
0.8057 ریال2:53:04
0.8059 ریال2:49:04
0.8058 ریال2:45:05
0.8059 ریال2:37:03
0.8062 ریال2:33:05
0.806 ریال2:29:03
0.8062 ریال2:25:04
0.8061 ریال2:13:04
0.8057 ریال2:09:05
0.8058 ریال2:01:04
0.8059 ریال1:57:04
0.8061 ریال1:53:03
0.806 ریال1:49:03
0.8057 ریال1:41:04
0.8056 ریال1:37:04
0.8059 ریال1:33:05
0.8061 ریال1:26:03
0.8059 ریال1:21:04
0.806 ریال1:13:04
0.8059 ریال1:09:05
0.806 ریال1:06:06
0.8059 ریال0:53:03
0.8061 ریال0:45:06
0.8059 ریال0:37:04
0.806 ریال0:33:05
0.8059 ریال0:21:06
0.8061 ریال0:09:05
0.8059 ریال0:06:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات