شاخص یاب

دلار / دلار فیجی

  • نرخ فعلی:2.1113
  • بالاترین قیمت روز:2.1164
  • پایین ترین قیمت روز:2.1017
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.1164
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۴۷:۱۳
  • نرخ روز گذشته:2.1083
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.14%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.003

نمودار کندل استیک دلار / دلار فیجی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار فیجی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.1113 ریال11:47:13
2.1017 ریال8:33:13
2.1164 ریال8:15:15
2.1017 ریال8:14:12
2.1164 ریال7:59:12
2.1017 ریال7:58:11
2.1164 ریال7:32:12
2.1017 ریال7:28:11
2.1164 ریال1:34:08
2.105 ریال0:16:08
2.1017 ریال0:13:07
2.1164 ریال0:12:10
نظرات