شاخص یاب

دلار / دلار فیجی

  • نرخ فعلی:2.0864
  • بالاترین قیمت روز:2.0921
  • پایین ترین قیمت روز:2.0864
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:2.0877
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۳۹:۱۷
  • نرخ روز گذشته:2.0921
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.27%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0057

نمودار کندل استیک دلار / دلار فیجی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار فیجی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.0864 ریال8:39:17
2.0877 ریال6:48:20
2.0907 ریال6:03:19
2.0877 ریال6:02:17
2.0907 ریال5:44:14
2.0877 ریال5:43:15
2.0907 ریال5:03:17
2.0877 ریال5:02:14
2.0907 ریال4:49:13
2.0877 ریال4:48:17
2.0907 ریال4:03:17
2.0877 ریال4:02:14
2.0907 ریال3:48:15
2.0877 ریال3:47:13
2.0907 ریال3:46:11
2.0877 ریال3:45:17
2.0907 ریال3:36:15
2.0877 ریال3:35:13
2.0907 ریال3:03:16
2.0877 ریال3:02:13
2.0907 ریال2:19:11
2.0877 ریال2:18:13
2.0907 ریال1:25:11
2.0877 ریال1:24:14
2.0907 ریال1:15:15
2.0877 ریال1:14:09
2.0907 ریال1:07:10
2.0877 ریال1:06:13
2.0907 ریال1:01:11
2.0877 ریال0:59:09
2.0907 ریال0:58:09
2.0877 ریال0:57:13
2.0907 ریال0:55:10
2.0877 ریال0:54:16
2.0907 ریال0:45:14
2.0877 ریال0:44:09
2.0907 ریال0:41:09
2.0877 ریال0:40:11
2.0907 ریال0:35:10
2.0877 ریال0:33:12
2.0907 ریال0:21:13
2.0921 ریال0:14:09
2.0877 ریال0:09:13
2.0921 ریال0:06:13
2.0877 ریال0:03:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات