دلار / دلار فیجی

  • نرخ فعلی:2.0657
  • بالاترین قیمت روز:2.073
  • پایین ترین قیمت روز:2.0517
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.35%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.0597
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۴۸:۰۵
  • نرخ روز گذشته:2.0699
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.2%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0042

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.0657 ریال6:48:05
2.0517 ریال6:46:12
2.0657 ریال6:45:07
2.0517 ریال6:44:05
2.0657 ریال6:43:10
2.0517 ریال6:42:05
2.0657 ریال6:40:13
2.0517 ریال6:39:05
2.0657 ریال6:37:11
2.0517 ریال6:34:12
2.0657 ریال6:33:08
2.0517 ریال6:28:12
2.0657 ریال6:24:04
2.0517 ریال6:21:09
2.0657 ریال6:16:13
2.0517 ریال6:15:07
2.0657 ریال3:24:02
2.0517 ریال3:23:03
2.0657 ریال3:21:07
2.0517 ریال3:20:05
2.0657 ریال3:18:03
2.0517 ریال3:16:12
2.0657 ریال3:15:07
2.0517 ریال3:14:04
2.0657 ریال3:12:04
2.0517 ریال3:10:12
2.0657 ریال3:08:03
2.0517 ریال3:07:09
2.0657 ریال3:04:11
2.0517 ریال3:03:05
2.0657 ریال3:01:18
2.073 ریال2:30:05
2.0517 ریال2:29:05
2.073 ریال2:27:03
2.0517 ریال2:24:03
2.073 ریال2:22:12
2.0517 ریال2:19:09
2.073 ریال2:16:12
2.0517 ریال2:15:06
2.073 ریال2:14:05
2.0517 ریال2:12:03
2.073 ریال2:09:05
2.0517 ریال2:07:15
2.073 ریال2:06:05
2.0517 ریال1:56:07
2.073 ریال1:18:03
2.0657 ریال1:17:06
2.073 ریال0:44:08
2.0597 ریال0:31:19
نظرات