شاخص یاب

دلار / دلار فیجی

  • نرخ فعلی:2.1263
  • بالاترین قیمت روز:2.1354
  • پایین ترین قیمت روز:2.1263
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.1263
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۳۸:۱۵
  • نرخ روز گذشته:2.1213
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.24%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.005

نمودار کندل استیک دلار / دلار فیجی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار فیجی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.1263 ریال14:38:15
2.1354 ریال14:37:17
2.1263 ریال14:34:16
2.1354 ریال14:33:18
2.1263 ریال14:32:17
2.1354 ریال14:31:17
2.1263 ریال14:30:23
2.1354 ریال14:29:15
2.1263 ریال14:27:19
2.1354 ریال14:26:16
2.1263 ریال14:22:16
2.1354 ریال14:21:22
2.1263 ریال14:20:18
2.1354 ریال14:19:15
2.1263 ریال14:18:19
2.1354 ریال14:16:16
2.1263 ریال14:14:17
2.1354 ریال14:13:15
2.1263 ریال14:10:20
2.1354 ریال14:09:18
2.1263 ریال14:06:19
2.1354 ریال14:05:16
2.1263 ریال14:02:14
2.1354 ریال14:00:26
2.1263 ریال13:57:18
2.1354 ریال13:56:15
2.1263 ریال13:52:15
2.1354 ریال13:51:19
2.1263 ریال13:50:19
2.1354 ریال13:49:15
2.1263 ریال13:45:20
2.1354 ریال13:44:14
2.1263 ریال13:43:15
2.1354 ریال13:42:19
2.1263 ریال13:38:15
2.1354 ریال13:37:16
2.1263 ریال13:35:17
2.1354 ریال13:34:15
2.1263 ریال13:32:14
2.1354 ریال13:31:16
2.1263 ریال13:28:15
2.1354 ریال13:26:14
2.1263 ریال13:20:22
2.1354 ریال13:19:15
2.1263 ریال13:15:21
2.1354 ریال13:14:15
2.1263 ریال13:10:18
2.1354 ریال13:09:19
2.1263 ریال13:06:19
2.1354 ریال13:05:16
2.1263 ریال13:02:15
2.1354 ریال13:00:29
2.1263 ریال12:56:16
2.1354 ریال12:55:18
2.1263 ریال12:48:21
2.1354 ریال12:47:16
2.1263 ریال12:45:20
2.1354 ریال12:44:14
2.1263 ریال12:42:19
2.1354 ریال12:40:19
2.1263 ریال12:34:15
2.1354 ریال12:33:19
2.1263 ریال12:14:13
2.1354 ریال12:13:14
2.1263 ریال12:08:14
2.1354 ریال12:05:16
2.1263 ریال12:02:14
2.1354 ریال11:59:14
2.1263 ریال11:54:18
2.1354 ریال11:52:15
2.1263 ریال11:50:18
2.1354 ریال11:49:14
2.1263 ریال11:45:20
2.1354 ریال11:44:14
2.1263 ریال11:38:14
2.1354 ریال11:36:18
2.1263 ریال11:35:16
2.1354 ریال11:34:14
2.1263 ریال11:23:15
2.1354 ریال11:22:14
2.1263 ریال11:19:14
2.1354 ریال11:18:18
2.1263 ریال11:13:14
2.1354 ریال11:11:14
2.1263 ریال11:04:13
2.1354 ریال11:02:14
2.1263 ریال10:56:13
2.1354 ریال10:55:15
2.1263 ریال10:54:17
2.1354 ریال10:53:13
2.1263 ریال10:51:17
2.1354 ریال10:50:18
2.1263 ریال10:48:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات