شاخص یاب

دلار / دلار فیجی

  • نرخ فعلی:2.1317
  • بالاترین قیمت روز:2.1505
  • پایین ترین قیمت روز:2.1317
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.1505
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۱۴:۲۸
  • نرخ روز گذشته:2.1372
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.26%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0055

نمودار کندل استیک دلار / دلار فیجی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار فیجی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.1317 ریال3:14:28
2.1317 ریال3:13:28
2.1317 ریال3:12:36
2.1468 ریال3:10:32
2.1468 ریال3:09:41
2.1317 ریال1:22:35
2.1317 ریال1:21:42
2.1317 ریال1:20:24
2.1505 ریال1:02:40
2.1505 ریال1:01:34
نظرات