شاخص یاب

دلار / دلار فیجی

  • نرخ فعلی:2.1133
  • بالاترین قیمت روز:2.124
  • پایین ترین قیمت روز:2.0964
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.81%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.111
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۴۷:۴۱
  • نرخ روز گذشته:2.12
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.32%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0067

نمودار کندل استیک دلار / دلار فیجی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار فیجی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.1133 ریال21:47:41
2.1133 ریال21:46:37
2.124 ریال18:25:23
2.124 ریال18:24:16
2.1062 ریال12:49:30
2.106 ریال12:48:24
2.0964 ریال4:35:41
2.0964 ریال4:34:32
2.124 ریال1:43:22
2.124 ریال1:42:28
2.0964 ریال1:17:37
2.0964 ریال1:16:24
2.111 ریال1:15:25
2.111 ریال1:14:32
نظرات