شاخص یاب

دلار / یورو

  • نرخ فعلی:0.8759
  • بالاترین قیمت روز:0.8761
  • پایین ترین قیمت روز:0.8756
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.876
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۱:۰۸
  • نرخ روز گذشته:0.8761
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک دلار / یورو در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / یورو در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.8759 ریال1:31:08
0.8757 ریال1:30:14
0.8759 ریال1:26:08
0.8758 ریال1:22:08
0.8756 ریال1:19:08
0.8758 ریال1:16:08
0.8757 ریال1:15:11
0.8758 ریال1:10:10
0.876 ریال1:03:10
0.8761 ریال1:02:08
0.876 ریال0:54:11
0.8759 ریال0:53:08
0.876 ریال0:52:08
0.8759 ریال0:47:08
0.876 ریال0:46:07
0.8758 ریال0:45:11
0.876 ریال0:42:09
0.8757 ریال0:41:07
0.876 ریال0:39:09
0.8761 ریال0:38:08
0.8759 ریال0:35:08
0.876 ریال0:33:09
0.8761 ریال0:31:08
0.876 ریال0:30:12
0.8761 ریال0:27:09
0.8758 ریال0:24:09
0.8759 ریال0:22:07
0.876 ریال0:21:10
0.8758 ریال0:20:09
0.8759 ریال0:17:07
0.8758 ریال0:16:08
0.8757 ریال0:15:12
0.8758 ریال0:14:08
0.8757 ریال0:13:08
0.8759 ریال0:09:10
0.876 ریال0:06:10
0.8759 ریال0:05:09
0.8758 ریال0:04:08
0.876 ریال0:03:12
نظرات