شاخص یاب

دلار / یورو

  • نرخ فعلی:0.8851
  • بالاترین قیمت روز:0.8857
  • پایین ترین قیمت روز:0.8846
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.8852
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۳۶:۱۴
  • نرخ روز گذشته:0.8853
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک دلار / یورو در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / یورو در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.8851 ریال3:36:14
0.8853 ریال3:35:11
0.8852 ریال3:34:11
0.8851 ریال3:33:16
0.8853 ریال3:24:14
0.8852 ریال3:23:11
0.8853 ریال3:19:10
0.8854 ریال3:18:13
0.8853 ریال3:14:10
0.8854 ریال3:13:11
0.8853 ریال3:12:15
0.8854 ریال3:11:10
0.8853 ریال3:10:12
0.8855 ریال3:05:12
0.8854 ریال3:03:15
0.8855 ریال2:58:09
0.8857 ریال2:56:10
0.8856 ریال2:53:10
0.8857 ریال2:49:10
0.8856 ریال2:48:13
0.8857 ریال2:47:09
0.8856 ریال2:45:14
0.8857 ریال2:41:11
0.8856 ریال2:30:17
0.8854 ریال2:29:10
0.8856 ریال2:28:10
0.8855 ریال2:26:08
0.8854 ریال2:24:13
0.8857 ریال2:02:14
0.8856 ریال2:01:13
0.8853 ریال2:00:20
0.8856 ریال1:58:10
0.8854 ریال1:51:15
0.8855 ریال1:50:13
0.8854 ریال1:49:10
0.8853 ریال1:48:14
0.8852 ریال1:47:10
0.8854 ریال1:46:09
0.8853 ریال1:43:10
0.8855 ریال1:42:16
0.8854 ریال1:41:11
0.8855 ریال1:37:09
0.8854 ریال1:27:13
0.8855 ریال1:18:13
0.8854 ریال1:16:10
0.8853 ریال1:11:10
0.8852 ریال1:10:11
0.885 ریال1:08:10
0.8849 ریال1:07:10
0.8852 ریال0:59:10
0.8851 ریال0:58:09
0.885 ریال0:51:13
0.8848 ریال0:49:10
0.8849 ریال0:48:12
0.8848 ریال0:46:10
0.8849 ریال0:44:09
0.8848 ریال0:43:10
0.8849 ریال0:41:10
0.8848 ریال0:32:12
0.8847 ریال0:30:16
0.8848 ریال0:25:11
0.8847 ریال0:23:10
0.8848 ریال0:19:10
0.8851 ریال0:11:10
0.8849 ریال0:10:12
0.8846 ریال0:05:11
0.8852 ریال0:02:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات