دلار / بیر اتیوپی

  • نرخ فعلی:27.219
  • بالاترین قیمت روز:27.22
  • پایین ترین قیمت روز:27.2
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:27.2
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۴:۰۹
  • نرخ روز گذشته:27.22
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.001

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
27.219 ریال4:34:09
27.2 ریال1:14:04
27.22 ریال0:31:19
27.2 ریال0:09:06
نظرات