شاخص یاب

دلار / بیر اتیوپی

  • نرخ فعلی:27.683
  • بالاترین قیمت روز:27.683
  • پایین ترین قیمت روز:27.602
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.08
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:27.602
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۳:۱۸
  • نرخ روز گذشته:27.7
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.017

نمودار کندل استیک دلار / بیر اتیوپی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / بیر اتیوپی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
27.683 ریال15:33:18
27.602 ریال4:32:10
نظرات