کالایاب
شاخص یاب

دلار / پوند مصر

  • نرخ فعلی:16.74
  • بالاترین قیمت روز:16.81
  • پایین ترین قیمت روز:16.67
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.09
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.36%
  • نرخ بازگشایی بازار:16.78
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۳۳:۲۴
  • نرخ روز گذشته:16.79
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.3%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.05

نمودار کندل استیک دلار / پوند مصر در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پوند مصر در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
16.74 ریال20:33:24
16.75 ریال19:58:22
16.77 ریال19:56:18
16.75 ریال14:48:31
16.72 ریال13:57:23
16.7 ریال13:33:24
16.76 ریال13:27:22
16.68 ریال13:24:24
16.76 ریال13:18:23
16.68 ریال13:16:20
16.77 ریال13:14:19
16.76 ریال13:08:18
16.67 ریال13:06:22
16.699 ریال13:04:21
16.77 ریال13:02:18
16.71 ریال13:01:23
16.75 ریال13:00:39
16.77 ریال12:52:19
16.81 ریال12:50:22
16.76 ریال12:48:23
16.7 ریال12:44:18
16.71 ریال12:40:24
16.7 ریال12:38:16
16.7825 ریال12:36:21
16.72 ریال12:32:20
16.77 ریال12:26:19
16.71 ریال12:24:24
16.7 ریال12:22:18
16.71 ریال12:20:18
16.78 ریال12:18:22
16.7 ریال12:16:18
16.715 ریال12:14:16
16.74 ریال12:11:17
16.73 ریال12:04:19
16.725 ریال12:02:18
16.75 ریال11:58:21
16.79 ریال11:56:18
16.77 ریال11:54:24
16.725 ریال11:52:18
16.77 ریال11:51:21
16.78 ریال11:48:23
16.79 ریال11:46:18
16.77 ریال11:44:16
16.79 ریال11:41:12
16.8 ریال11:31:16
16.79 ریال11:11:11
16.78 ریال11:01:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات