شاخص یاب

دلار / دینار الجزایر

  • نرخ فعلی:117.38
  • بالاترین قیمت روز:117.45
  • پایین ترین قیمت روز:117
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.29
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.32%
  • نرخ بازگشایی بازار:117.25
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۳۷:۱۷
  • نرخ روز گذشته:117.2
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.15%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.18

نمودار کندل استیک دلار / دینار الجزایر در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دینار الجزایر در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
117.38 ریال13:37:17
117.45 ریال13:17:14
117.37 ریال12:48:17
117.28 ریال12:28:14
117.3 ریال12:17:14
117.29 ریال12:04:14
117.36 ریال11:57:17
117.43 ریال11:41:13
117.44 ریال11:37:13
117.37 ریال11:20:17
117.3 ریال11:17:13
117.36 ریال10:57:16
117.3 ریال10:56:14
117.27 ریال10:37:13
117.35 ریال10:33:17
117.29 ریال10:09:15
117.28 ریال9:47:12
117.3 ریال9:27:15
117.14 ریال9:04:12
117.06 ریال9:03:14
117.12 ریال8:40:14
117.28 ریال8:18:14
117 ریال7:55:12
117.12 ریال7:34:11
117.05 ریال7:11:11
117.06 ریال6:51:14
117.08 ریال6:31:11
117.26 ریال6:09:13
117.21 ریال5:45:17
117 ریال5:26:11
117.29 ریال5:04:10
117.14 ریال4:43:10
117.06 ریال4:21:12
117.26 ریال3:58:09
117.21 ریال3:35:11
117.15 ریال3:32:11
117.06 ریال3:14:10
117.2 ریال2:53:09
117.19 ریال2:32:09
117.27 ریال2:11:08
117.19 ریال1:46:09
117.06 ریال1:32:09
117.13 ریال1:24:11
117.12 ریال1:03:11
117.14 ریال0:41:08
117.25 ریال0:03:11
نظرات