شاخص یاب

دلار / دینار الجزایر

  • نرخ فعلی:117.35
  • بالاترین قیمت روز:117.36
  • پایین ترین قیمت روز:117.15
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.21
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:117.15
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۲۰:۲۴
  • نرخ روز گذشته:117.32
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.03

نمودار کندل استیک دلار / دینار الجزایر در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دینار الجزایر در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
117.35 ریال9:20:24
117.35 ریال9:19:29
117.36 ریال8:59:28
117.36 ریال8:58:27
117.36 ریال8:57:37
117.15 ریال8:35:41
117.15 ریال8:34:41
117.27 ریال8:14:14
117.27 ریال8:13:19
117.26 ریال7:32:37
117.26 ریال7:31:37
117.26 ریال7:30:37
117.15 ریال7:11:21
117.15 ریال7:10:24
117.33 ریال6:50:13
117.33 ریال6:49:13
117.33 ریال6:48:29
117.32 ریال6:09:06
117.32 ریال6:08:14
117.32 ریال6:07:40
117.32 ریال6:06:26
117.26 ریال5:47:42
117.26 ریال5:45:37
117.26 ریال5:44:36
117.34 ریال5:23:48
117.34 ریال5:22:50
117.26 ریال4:38:32
117.26 ریال4:37:33
117.3 ریال4:17:13
117.3 ریال4:16:12
117.3 ریال4:15:21
117.34 ریال3:55:13
117.34 ریال3:54:29
117.34 ریال3:53:24
117.29 ریال3:34:32
117.29 ریال3:33:47
117.29 ریال3:32:29
117.26 ریال3:13:11
117.26 ریال3:12:25
117.26 ریال3:11:18
117.15 ریال2:52:21
117.15 ریال2:50:16
117.35 ریال2:28:15
117.35 ریال2:27:30
117.35 ریال2:26:28
117.31 ریال2:06:17
117.31 ریال2:05:19
117.31 ریال2:04:43
117.25 ریال1:44:16
117.25 ریال1:43:17
117.25 ریال1:42:27
117.15 ریال0:59:22
117.15 ریال0:58:22
117.15 ریال0:57:31
117.25 ریال0:37:30
117.25 ریال0:36:48
117.25 ریال0:35:34
117.15 ریال0:14:20
117.15 ریال0:13:30
117.15 ریال0:12:46
نظرات