شاخص یاب

دلار / پزو دومنیکن

  • نرخ فعلی:49.15
  • بالاترین قیمت روز:49.77
  • پایین ترین قیمت روز:49.15
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.61
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:49.77
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۴۷:۱۳
  • نرخ روز گذشته:49.48
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.67%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.33

نمودار کندل استیک دلار / پزو دومنیکن در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پزو دومنیکن در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
49.15 ریال11:47:13
49.16 ریال3:32:11
49.77 ریال0:03:11
نظرات