شاخص یاب

دلار / پزو دومنیکن

  • نرخ فعلی:49.168
  • بالاترین قیمت روز:50
  • پایین ترین قیمت روز:49.168
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.66
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.35%
  • نرخ بازگشایی بازار:50
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۶:۱۰
  • نرخ روز گذشته:49.16
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.008

نمودار کندل استیک دلار / پزو دومنیکن در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پزو دومنیکن در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
49.168 ریال15:36:10
49.18 ریال10:57:12
49.338 ریال4:32:09
50 ریال1:41:07
نظرات